Een vermindering van de aan de fiscus verschuldigde belasting. Deze vermindering kan nooit meer bedragen dan de verschuldigde belasting.

Belastingverminderingen zorgen ervoor dat je minder belastingen moet betalen, zonder dat dit terugbetaalbaar is. De meeste belastingvoordelen zijn dan ook belastingverminderingen. Denk bijvoorbeeld aan de belastingvermindering voor giften, dienstencheques of het pensioensparen.