De (rechts)persoon die een belasting dient te betalen zonder dat het daarbij uitmaakt of het gaat om een natuurlijk persoon of een rechtspersoon (bv. BVBA). Iedere belastingplichtige moet aan een aantal fiscale verplichtingen voldoen waarbij deze voor een rechtspersoon over het algemeen een stuk ingewikkelder zijn.