Een vordering ten aanzien van de fiscus die aftrekbaar is van de belastingen. In tegenstelling tot een belastingvermindering is deze aftrekpost niet beperkt tot de verschuldigde belastingen.

Omdat het belastingkrediet de overheid veel kan kosten, wordt het slechts bij uitzondering toegepast. Dat is bijvoorbeeld het geval voor mensen die een te laag inkomen hebben om van de belastingvermindering voor dienstencheques te genieten. Onder een aantal voorwaarden wordt de belastingvermindering voor hen omgezet naar een terugbetaalbaar belastingkrediet.