De belasting op leegstand en verkrotting is een belastingvorm die moet voorkomen dat panden lang leeg komen te staan en/of langzaam in een krot veranderen. Met deze belasting wil de overheid de eigenaars van deze panden stimuleren om de woningen weer bewoonbaar te maken zodat leegstand en verkrotting optimaal tegengegaan wordt.