Dit is het percentage dat men jaarlijks dient af te staan als vergoeding voor de diensten van een vermogensbeheerder. Deze kosten worden dan afgetrokken van het vermogen van de Instelling voor Collectieve Belegging (beheerorgaan).