Een geordende weergave van alle geschatte inkomsten en uitgaven. Het gaat met andere woorden niet om effectieve inkomsten of gedane kosten maar om een vooraf vastgelegde schatting die de toekomstige realiteit waarheidsgetrouw zou moeten weergeven. De regering stelt jaarlijks een begroting op waarbij ze tracht een evenwicht te vinden tussen de gebudgetteerde kosten en de verwachte inkomsten uit onder andere belastingen.