Een door een onderneming zelf uitgegeven obligatie (lening) ter financiering van haar bedrijfsactiviteiten. Gedurende de looptijd van de obligatie keert de onderneming dan rente uit om op de vervaldag het kapitaal terug te betalen.