Het beding van aanwas wordt ook wel het aanwasbeding genoemd en betreft een constructie waar ongehuwden gebruik van kunnen maken als ze gaan samenwonen. Bij het gemeenschappelijk aankopen van een woning wordt deze overeenkomst afgesloten die aangeeft dat het deel van de persoon die als eerst overlijdt altijd toekomt aan de langstlevende. De langstlevende hoeft in dit geval geen successierechten te betalen. Wel betaalt de langstlevende de registratierechten op het deel dat op naam van de overleden partner staat.