Bear market of berenmarkt is een marksituatie waarbij aandelenkoersen over lange tijd in een dalende periode terechtkomen. De beer duwt als het ware de koersen de dieperik in. Dit in tegenstelling tot de Bull market of stierenmarkt waarbij de stier met zijn hoorns de aandelenkoersen de hoogte in duwt.