Voluit: Banque de Données de l’Etat des Sols. Het gaat om een publiek toegankelijke databank in het Waals Gewest waarmee de bodemstaat kan worden geraadpleegd.

De BDES is een belangrijk instrument voor vastgoedprojecten in het Waals Gewest. De BDES geeft voor elk perceel de toestand aan met betrekking tot potentiële bodemverontreinigingen. Vooral voor de aankoop van bouwgrond, maar ook voor vergunningsaanvragen is de BDES niet onbelangrijk.