Een eenheid waarmee men renteverschillen kan aangeven. Een basispunt is gelijk aan 1/100ste van een procentpunt waardoor er kleine wijzigingen kunnen worden aangegeven (tot 1/10.000ste precies).