Een interbancaire verhuisdienst die de overstap naar een andere bank eenvoudiger moet maken voor particulieren die hun zichtrekeningen willen afsluiten bij een bank om vervolgens een nieuwe zichtrekening te openen bij een andere bank.

Via de bankverhuisdienst volstaat het voor de consument om enkel een bankverhuisdocument te ondertekenen bij zijn nieuwe bank. Vroeger bleven consumenten immers te vaak trouw aan hun bank door de moeilijke administratieve afhandeling bij een bankverhuizing.

Na het ondertekenen van het bankverhuisdocument zullen de banken onderling de nodige stappen zetten om de volledige overgang in maximaal acht dagen af te ronden. De nieuwe bank zal hiervoor een zichtrekening openen en de nodige debet- en kredietkaarten aanvragen. De oude bank zal daarop de domiciliëringen en doorlopende opdrachten overdragen en schrappen, waarna het de oude rekening kosteloos afsluit en het saldo binnen de veertien dagen overschrijft naar een nieuwe rekening.