Kluis die wordt gehuurd in de bank en waarin waardevolle voorwerpen zoals geld, juwelen, goud of notariële akten worden opgeborgen. De kredietinstelling laat de inhoud van de kluis verzekeren tegen diefstal of beschadiging, waardoor het meer zekerheid biedt dan een kluis die zich in een woning bevindt.

Om toegang te krijgen tot de bankkluis, heeft de huurder een sleutel, identificatiepasje en een geheime code nodig. Het is ook mogelijk om een derde volmacht te geven om toegang te krijgen tot de kofferzaal en de kluis. De gegevens worden wel steeds genoteerd in een speciaal toegangsregister, maar verder garandeert men wel de privacy door geen camera’s op te hangen in de kofferzaal.

De inhoud van de bankkluis dient als onderpand ter betaling van de huur ervan. Bij het overlijden wordt de bankkluis samen met de notaris geopend en wordt er een inventaris opgesteld. Het is dan ook veelal aangeraden om een testament in een bankkluis op te bergen, daar het dan altijd boven water komt. Het nadeel van een bankkluis is dat de volledige inhoud wordt opgenomen in de nalatenschap en dat er daarop dan ook erfbelasting of successierechten verschuldigd zijn.