Ook wel eens een wisselborgtocht genoemd. Het gaat om een wisselrechtelijke borgtocht waarbij de avalgever de verbintenis aangaat dat de schuldenaar de wissel, promesse of cheque op de vervaldag zal betalen. Doet de schuldenaar dat niet, dan kan de schuldeiser de avalgever aanspreken en daar de betaling verkrijgen.

Het gaat met andere woorden om een soort van bankwaarborg, hoewel de avalgever niet altijd een financiële instelling hoeft te zijn. Hierbij rekent de schuldeiser op de mogelijkheden van de bank om de kredietwaardigheid van de schuldenaar na te gaan. Uiteraard rekent een bank voor zo’n garantie kosten aan.