De authentieke akte van aankoop is een document dat bepaalde rechtszekerheid verschaft bij het kopen van een woning. De akte moet overgeschreven worden op het hypotheekkantoor en wordt altijd geregistreerd worden op het registratiekantoor.