Een systematische verdeling van het vermogen over aandelen obligaties deposito’s valuta en onroerende goederen (zie ook: asset allocation). Het is met andere woorden een manier om een gediversifieerde portefeuille aan te leggen en een ideale afweging te maken tussen het gewenste rendement en het risico dat men daarvoor wenst te ondergaan.