Het systematisch verdelen van het belegde vermogen in verschillende categorieën. In de praktijk kiest men meestal voor een bepaald beleggers- of risicoprofiel waarbij men procentuele verdelingen maakt tussen investeringen in valuta obligaties aandelen en onroerende goederen. Het is met andere woorden een manier om een gediversifieerde portefeuille aan te leggen volgens een weloverwogen risicoprofiel (afweging tussen gewenste rendement en het risico dat men daarvoor wenst te ondergaan).