Ook wel de ouderlijke boedelverdeling genoemd. Het recht dat rust op bloedverwanten in de opgaande lijn om hun goederen vooraf onder de erfgenamen in neergaande lijn te verkavelen.

Concreet houdt de anscedentenverdeling in dat de ouders vooraf hun goederen in kavels verdelen en bepalen welk kind welk kavel krijgt. In dat geval moeten enkel de nog niet verdeelde goederen na het overlijden worden verdeeld. Dit moet discussies voorkomen en zorgt ervoor dat onroerende goederen niet in situaties van ondeelbaarheid terechtkomen. Er kan sprake zijn van een globale of een partiële anscedentenverdeling, afhankelijk van het feit of de nalatenschap geheel of slechts deels wordt verdeeld.