De formele wil om tot een schenking over te gaan. Een schenking is enkel geldig indien deze wil om te schenken (“animus donandi”) aanwezig is.

De animus donandi wordt nooit vermoed, maar moet worden bewezen. Daarom neemt men in een schenkingsdocument vaak nadrukkelijk op dat men de wil heeft om te schenken en afstand te doen van alle rechten die aan het roerend of onroerend goed verbonden zijn. Opdat er sprake zou zijn van een animus donandi, mag de schenker niet de wil of het idee hebben gehad om ook later op enig gewin te rekenen. Wat de geldigheid van een schenking betreft, moet er naast de animus donandi ook sprake zijn van een verarming enerzijds en een verrijking anderzijds.