Een opdracht tot de aankoop of de verkoop van effecten waarbij een gehele aankoop of verkoop aan die specifieke voorwaarden mogelijk moet zijn. De order blijft bestaan tot wanneer een gehele aankoop of verkoop mogelijk is en wordt nooit deels uitgevoerd. Wordt ook wel eens een AON-order of all-or-none order genoemd.

Hoewel de aankoop of verkoop integraal moet kunnen gebeuren, is het voor de order niet noodzakelijk dat het tegen één prijs wordt gekocht of verkocht of dat men met één tegenpartij handelt, maar de volledige transactie moet wel op één moment gebeuren.

Synonyms:
AON-order, all-or-none order