De algemene vergadering is in een vennootschap (nv bvba cvba) het orgaan aan wie door de wet exclusieve bevoegdheden zijn toegekend. 
De belangrijkste bevoegdheden zijn het wijzigen van de statuten de goedkeuring van de jaarrekening het benoemen en ontslaan van bestuurders en het toekennen van een bezoldiging. Elke aandeelhouder met stemrecht heeft een invloed op de werking van een vennootschap in verhouding tot het % aandelen in bezit.