Het gaat om een akte die wordt opgesteld door de vrederechter, de notaris of het registratiekantoor. De akte van bekendheid bevat de bevestiging van het overlijden en geeft aan aan wie de nalatenschap behoort. De akte van bekendheid kan pas worden opgesteld na voorafgaande onderzoeken, bijvoorbeeld naar het bestaan en de inhoud van testamenten.

De akte van bekendheid moet je aan de bankinstelling overleggen ter vrijgave van de geblokkeerde goederen. Dat is ook het geval indien het gaat om een gemeenschappelijke rekening. Meestal zal de notaris zelf contact opnemen met de bankinstelling en met de akte van bekendheid de vrijgave verzoeken.