AIFM is de Engelstalige afkorting voor ‘Alternative Investment Fund Managers’ oftewel de beheerders van alternatieve beleggingsfondsen. Deze richtlijn laat alle AIFM’s een goedkeuringsprocedure doorlopen helpt de transparantie te bevorderen en gaat de AIFM’s voortdurend onderwerpen aan strikte standaarden. De Richtlijn helpt op die manier tekortkomingen in nationale wetgevingen te compenseren waardoor beleggers bij grensoverschrijdende activiteiten toch een mate van zekerheid hebben.