Een kredietformule met een onbepaalde looptijd. Hierbij spreekt men een variabele rentevoet en vaste terugbetalingen af, maar is de looptijd afhankelijk van de evolutie van de rente.

Indien de variabele rente tijdens de terugbetalingsperiode stijgt, blijven de vaste terugbetalingen van toepassing. Omdat er in dat geval echter meer rente moet worden betaald, zal de looptijd van de lening toenemen. Indien anderzijds de variabele rente daalt, blijft de vaste terugbetaling eveneens identiek maar neemt de looptijd af.