De belofte van de koper om, binnen een bepaalde termijn, het onroerend goed te kopen aan de overeengekomen prijs en voorwaarden.

De aankoopbelofte is een volwaardige juridische overeenkomst en zal, indien er aan alle wettelijke informatiebepalingen is voldaan, de verkoop tot stand brengen op het afgesproken tijdstip. Het opstellen van een compromis is dan niet langer noodzakelijk.