Manier van indelen van aandelen in een beleggingsfonds binnen een bepaalde klasse. Iedere klasse verschilt op basis van zijn unieke eigenschappen: zijn kostenstructuur een eventuele instapdrempel de eventuele muntindekking de noteringsmunt de aard van het aandeel (kapitaalaandelen ten opzichte van distributieaandelen) in functie van zijn doelgroep (institutioneel ten opzichte van particulier) … Een voorbeeld hiervan zijn lockfondsen waarbij de aandelenklasse een Lock-mechanisme heeft (aandelenklasse met verliesbeperking).