Een aandeel is een eigendomsbewijs van een bedrijf. De koper van een aandeel wordt mede-eigenaar van het bedrijf en wordt aandeelhouder genoemd. Door het kopen van een aandeel verwerft de koper bepaalde economische en juridische rechten bij een bedrijf.

In het economisch katern van de krant lees je vaak over aandelen. Vele mensen investeren hierin om wat extra rendement te halen op hun spaargeld. Aandelen zijn heel populair, maar wat zijn ze precies? Wat zijn de rechten en plichten van een aandeelhouder en op welke manieren kan je geld verdienen aan het investeren in aandelen?

De basis van een aandeel

Als je een bedrijf opricht, dan maak je een vennootschap. Afhankelijk van het type vennootschap heb je één of meerdere vennoten nodig. De vennoten verzamelen een startkapitaal, het maatschappelijk kapitaal genoemd. Dit kapitaal wordt uitgedrukt in aandelen. Wie bijvoorbeeld 20.000 euro eigen kapitaal heeft in zijn onderneming kan dit verdelen over 1000 aandelen die elk 20 euro waard zijn.

Wanneer het bedrijf regelmatig winst maakt, dan stijgt ook het eigen kapitaal van de onderneming en dus ook de waarde van de aandelen. Als het bedrijf extra investeringen wilt maken om te groeien, dan heeft het nieuw geld nodig. Dit kan via een lening of obligatie-uitgifte, maar er kunnen ook extra aandeelhouders worden aangetrokken. Deze aandeelhouders brengen geld in het eigen kapitaal voor het bedrijf en worden zo ook gedeeltelijk eigenaar van de onderneming. Ze krijgen in ruil hiervoor aandelen die schommelen naargelang de waarde van het bedrijf.

Rechten en plichten

Als aandeelhouder van een bedrijf heb je verschillende rechten of plichten. Zo heb je het recht om deel te nemen aan de algemene vergadering van aandeelhouders. Je kunt als aandeelhouder niet rechtstreeks beslissen over het beleid dat de onderneming moet volgen. Je hebt echter wel inspraak in het aanstellen van de bestuurders en commissarissen. Zodoende, kan je dus toch het beleid gedeeltelijk beïnvloeden, door de bestuurder te kiezen die jouw visie volgt.

Indien de onderneming ervoor kiest om een dividend uit te keren, dan heb je hier als aandeelhouder ook recht op. Vele bedrijven keren jaarlijks een dividend uit, dit is een soort vergoeding voor het ingebrachte kapitaal. Het dividend is echter geen verworven recht, als de onderneming niet voldoende winst maakt, zal er geen dividend worden uitgekeerd. Als aandeelhouder deel je dus ook in het risico van de onderneming.

Winst maken

Hele grote ondernemingen gaan op de beurs om nieuwe aandeelhouders aan te trekken. Hun kapitaal is vaak in miljoenen aandelen verkapt. Omdat deze bedrijven noteren op de beurs, kunnen deze aandelen makkelijk van de ene eigenaar naar de andere overgaan. Aandeelhouders kopen deze aandelen omdat ze geloven in het bedrijf.

Wanneer het bedrijf winst maakt, stijgt de waarde van deze aandelen. Als de aandeelhouders hun deelbewijzen dan weer verkopen via de beurs, dan maken ze winst. Uiteraard werkt dit ook omgekeerd en kan je verlies maken met aandelen! Ook de dividenduitkeringen kunnen als winst gezien worden. Let wel op, niet elk bedrijf keert dividenden uit.

Lees meer: Hoe kan je je winst op aandelen verdubbelen?

Waarde van aandelen

De waarde van aandelen op de beurs schommelt dagelijks, beter nog, ze schommelt elke seconde. Er zijn namelijk verschillende factoren die de waarde van een aandeel bepalen. In eerste instantie is er uiteraard het eigen kapitaal van de onderneming. Zoals het voorbeeld hierboven, 20.000 euro verdeeld in 1000 deelbewijzen van 20 euro per stuk. Maakt het bedrijf winst, dan stijgt het eigen kapitaal bijvoorbeeld naar 25.000 euro, dus elk aandeel wordt 25 euro waard. Omgekeerd, als het bedrijf het jaar erop verlies maakt, dan zakken de aandelen naar bijvoorbeeld 23 euro.

Maar deze intrinsieke waarde is niet de enige invloed op de aandelenprijs. De toekomstvisie van het bedrijf, wordt ook gewaardeerd in beursgenoteerde aandelen. Huidige of toekomstige aandeelhouders hebben een bepaalde verwachting over winst of verlies van een bedrijf. Afhankelijk van deze verwachtingen worden meer aandelen gevraagd of meer aandelen verkocht. Aan de hand van de wet van vraag en aanbod, zal dan ook de prijs van het aandeel schommelen.