Letterlijk ‘op gelijke wijze’ (Lat.). Het slaat op het gelijke karakter en wordt vooral in twee betekenissen gebruikt: (a) het feit dat het nominaal bedrag van de geëmitteerde aandelen in een NV volledig (= à Pari) tot het nominaal bedrag moeten volstort worden; (b) wanneer een koers en de nominale waarde gelijk zijn aan elkaar.