Blijft de waarde van landbouwgrond toenemen?

De waarde van landbouwgrond neemt alsmaar toe. Zoveel is zeker. Onze aardbol die vergroot nu eenmaal niet maar de vraag naar extra gronden neemt omwille van allerlei redenen gestaag toe. De landbouw verkeert dan misschien wel in ademnood, een belegging in waardevolle landbouwgrond kan nog altijd het overwegen waard zijn.

1 miljoen Belgische frank (ca. € 25.000) per hectare was ooit de stelregel als de prijs van landbouwgrond. Die vlieger gaat al een eindje niet meer op. Over de exacte waarde van een are, hectare of vierkante meter landbouwgrond kan je lang palaveren. Feit is dat de waarde van een stuk landbouwgrond van ontzettend veel factoren afhankelijk is.

Dit zijn de factoren die mee de waarde bepalen

  • De nieuwe bestemming van de landbouwgrond: soms wordt landbouwgrond ook gekocht om de tuin uit te breiden. Dan zoeken boer en aankoper een compromis. Gangbaar is het om meer te vragen voor landbouwgrond wanneer de nieuwe bestemming een uitbreiding van een tuin betreft.
  • De pachtsituatie van de landbouwgrond: als de pachter nog maar net begonnen is aan een nieuwe termijn van negen jaar en de koper hoopt op een directe bruikbaarheid, dan zal dit ongetwijfeld zijn invloed kennen op de verkoopprijs en de waarde van de landbouwgrond.
  • De ligging van de landbouwgrond: of het nu gaat om een residentiële villa, reguliere bouwgrond of landbouwgrond. De locatie van het vastgoed is altijd een van de belangrijkste parameters voor de waarde. De landbouwkundige regio is dus van groot belang voor de waarde van de landbouwgrond.
  • Bijzonderheden van het areaal: landbouw en natuur zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Toch kunnen heel wat natuurelementen een invloed hebben. Een landbouwgrond op een heuvelflank of met een waterloop zijn bijzonderheden die zo de prijs kunnen drukken of stuwen, afhankelijk van de wensen en eisen van de koper.
  • De staat van de landbouwgrond: net zoals bij andere vastgoedtypes is het onderhoud van de landbouwgrond doorslaggevend voor de waarde ervan. Een goed onderhouden perceel landbouwgrond zal een grotere waarde kennen dan een overbemest stuk landbouwgrond.

Lees meer5 vormen van investeren in vastgoed

Waarde van landbouwgrond in cijfers

De waarde van de landbouwgrond in Vlaanderen schommelt meestal in de brede prijsvork van 42.600 EUR (in Vlaams-Brabant) tot 60.443 EUR (in WEst-Vlaanderen) per hectare in de eerste 6 maanden van 2019 volgens de Notarisbarometer Lanbouwgronden. Hoewel dit erg hoog lijkt, voorzien experts een aanzienlijke stijging. Onderzoek wees uit dat Vlaamse landbouwgronden tot 8,5% in waarde kunnen toenemen indien de klimaatopwarming zich verder doorzet.

Hoe het ook zij, een kennis van de markt van de landbouwgrond is onontbeerlijk. Zelfs het Departement van Landbouw en Visserij gaf na een uitvoerig onderzoek toe dat de kennis van de waarde van landbouwgronden te wensen overliet.

In het rapport staat letterlijk te lezen: “In Vlaanderen bestaan grote lacunes op het vlak van beschikbaar en direct bruikbaar cijfermateriaal over verkoopprijzen van landbouwgrond. Dat is opmerkelijk omdat landbouwgrond toch een voor de landbouw erg belangrijke productiefactor vertegenwoordigt. Een deel van het probleem is daarbij terug te brengen tot de huidige bevoegdheidsverdeling, waarbij de informatie-uitwisseling onvoldoende standaard geregeld is.”

De Beleggersgids Redactie

De Beleggersgids redactie schrijft over beleggen, investeren in vastgoed, geld en alternatieve vormen van investeringen. Nieuws, opinies, informatie en veel meer.

Gerelateerde artikels

Een reactie achterlaten

Jouw naam verschijnt bij de reactie, jouw email adres wordt niet gepubliceerd. Alle reacties worden voor publicatie gelezen en goedgekeurd.