Investeren in een opbrengsteigendom

Opbrengsteigendommen zijn een interessante manier om te beleggen in vastgoed. Hoewel het erg lijkt op de aankoop van eender welk pand zijn er toch wel wat specifieke punten waar je best even bij stilstaat. De aankoop van een opbrengsteigendom vraagt speciale aandacht in verband met de financiering ervan. We klaren de zaken even voor jou uit .

Opbrengsteigendommen komen in vele vormen voor op de vastgoedmarkt. Of het nu een pand is waar een winkel in ondergebracht is, of een herenhuis met een zestal studentenkamers: bij elk van deze opties helpen de huurgelden om het hypothecaire krediet af te lossen. Eigenlijk zegt het woord an sich al genoeg: eigendommen die een opbrengst voortbrengen. Bizar genoeg staan de financiële instellingen niet in een rij om jouw opbrengsteigendom te financieren.

Opbrengsteigendommen: drie partijen aan tafel

Een opbrengsteigendom kan risico’s met zich mee brengen. Een afspraak tussen de bank en de koper is rechtlijnig en direct. Je legt wat loonfiches voor om je solvabiliteit te onderstrepen, de bank spreekt met je af hoeveel ze aan je kunnen verdienen. Er worden wat risico’s ingeschat en klaar is kees. Bij opbrengsteigendommen is dit al complexer, enkel en alleen omdat er een derde partij wordt ingeschakeld. Wie zich wendt tot de verhuur heeft onlosmakelijk te maken met huurders. En hier knelt vaak het schoentje.

Lees meerKopen van vastgoed: ontdek de mogelijkheden

Voor er überhaupt sprake kan zijn van huurders in jouw pand, moet je zorgen dat je voldoet aan alle reglementaire vereisten. Vergunningen zijn een belangrijk aspect hierin. Zo kan je een herenhuis niet zomaar verdelen in 6 entiteiten en aanbieden als studentenkamers. De gemeente zal pas een vergunning uitreiken wanneer ze vaststelden dat jouw koten voldoen aan alle regels en wetten.

Krijg een expert over de vloer

Omdat de bank wil weten wat voor vlees ze in de kuip hebben, sturen ze vaak ook nog eens een expert op je af. Deze expert zal de waarde van de opbrengsteigendom gaan bepalen. In de uiteindelijke beschrijving maakt hij of zij ook een inschatting van de ligging van het pand, enkele techniciteiten en stellen ze vast of het niet gaat om huisjesmelkerij. Bovendien moet het pand voldoen aan de eisen van de huisvestingscode. Zijn enkele elementen niet in regel, dan is de kans groot dat het aangevraagde hypothecaire krediet op een code rood stoot.

Eigenaars die met hun pand aan alle regels voldoen, zijn er dan nog niet. Ook het financieel dossier moet op orde staan. de bank gaat niet zomaar geld ontlenen als ze niet zeker zijn dat je het vlot kan terugbetalen. De basis van die zekerheid is een percentage van de huuropbrengsten. Ze nemen tussen de 50 en 90 procent van de huurgelden in beschouwing.

Lenen voor een opbrengsteigendom

Hoeveel je kan ontlenen bij de bank voor de aankoop van een opbrengsteigendom hangt af van enkele factoren. Zo zal de quotiteit een belangrijke graadmeter zijn. De quotiteit staat voor de verhouding tussen eigen kapitaal en ontleend bedrag. Wie zelf heel wat spaarcenten in een project stopt, zal een lagere quotiteit halen. Een project met een hoge quotiteit zal wat angstvalliger bekeken worden door een financiële instelling. Wie echter al een mooi investeringsparcours heeft afgelegd komt er misschien toch mee weg.

Lees meerHoe het rendement op vastgoed berekenen?

Als eigenaar van een opbrengsteigendom moet je eerst wat watertjes doorzwemmen, maar eens je daardoor raakt kan je best wel leuke rendementen halen. Niet alleen zijn er de huuropbrengsten die je pand helpen afbetalen, daarnaast is er ook nog eens de meerwaarde.

De Beleggersgids Redactie

De Beleggersgids redactie schrijft over beleggen, investeren in vastgoed, geld en alternatieve vormen van investeringen. Nieuws, opinies, informatie en veel meer.

Gerelateerde artikels

Een reactie achterlaten

Jouw naam verschijnt bij de reactie, jouw email adres wordt niet gepubliceerd. Alle reacties worden voor publicatie gelezen en goedgekeurd.