De prijs van landbouwgrond is niet makkelijk te bepalen

Over de prijs van landbouwgrond is niemand het volledig eens. Bouwgronden kunnen putten uit een rijk bestand en archief van prijzen om zo een marktconforme prijs te bepalen. Voor landbouwgrond ligt dit al heel wat moeilijker. Toch zijn er enkele factoren die de prijs van landbouwgrond mee helpen bepalen. Inzicht in deze factoren kan jou al een eind op weg helpen.

Uiteraard, en daar verschilt landbouwgrond in niets met bouwgrond, is de locatie een zeer belangrijk aspect als het gaat over de prijs van landbouwgrond. Niet alleen het gewest, de provincie of de stad heeft invloed op de prijsbepaling van landbouwgrond, ook het landbouwgebied drukt zijn stempel.

Een van de meest evidente zaken is de grootte van het landbouwperceel. De oppervlakte van de landbouwgrond bepaalt vanzelfsprekend voor een groot deel de prijs. Daarnaast heb je ook nog de soort landbouwgrond. Spreken we hier over een boomgaard, een bos of een doodgewone akker? En wat zit er onder die landbouwgrond? Is het een zand- leem, zandleem- of kleibodem. Allemaal factoren die van groot belang zijn voor de boer en dus ook voor de prijs die hij bereid is te betalen voor die landbouwgrond.

Het landbouwgebruiksareaal in België en Vlaanderen kende doorheen de jaren al een flinke aanpassingen. Net daarom is het zeer interessant om te weten wat de bestemming van de landbouwgrond is. Wordt het bestempeld als (waardevol) agrarisch of ligt het in natuurgebied? Misschien grenst jouw perceel wel aan een vogelrichtlijngebied. Nog maar eens elementen die het de toekomstige eigenaar of pachter moeilijker of makkelijker kunnen maken en die ongetwijfeld sporen nalaten bij de prijsbepaling van de landbouwgrond.

Lees meer: Investeren in Belgische landbouwgrond kan nu al lonen

De complexiteit van een waardebepaling van landbouwgrond

We moeten er niet gek over doen: in Vlaanderen en bij uitbreiding in België zijn er heel wat regels en wetten waaraan zowat alles moet voldoen. Zo is het net zo voor landbouwgrond. Om de natuur te beschermen richtte de Vlaamse overheid ondermeer de VEN (Vlaams Ecologisch Netwerk) en de IVON (Integraal Verwervings- en Ondersteunend Netwerk) op. Nadeel: wie landbouwgrond koopt of verkoopt, kijkt best even na of het areaal niet in zo’n gebeid ligt.

Lees meerWat is de waarde van landbouwgrond?

Niet onbelangrijk, en vrij recent, is de watertoets. Een eventuele koper moet duidelijk meekrijgen of de landbouwgrond in overstromingsgevoelig gebied ligt. En het moet niet gezegd zijn dat ook dit weer behoorlijk kan wegen op de verkoop- of aankoopprijs van de landbouwgrond.

Zo merk je dat de bepaling van de prijs van landbouwgrond niet zo eenvoudig is. Je moet aankloppen bij tal van instanties en krijgt dus amper een referentiekader.

De Beleggersgids Redactie

De Beleggersgids redactie schrijft over beleggen, investeren in vastgoed, geld en alternatieve vormen van investeringen. Nieuws, opinies, informatie en veel meer.

Gerelateerde artikels

Een reactie achterlaten

Jouw naam verschijnt bij de reactie, jouw email adres wordt niet gepubliceerd. Alle reacties worden voor publicatie gelezen en goedgekeurd.