De pachtwet beschermt de belegger in landbouwgrond alsook de landbouwer

Beleggen in landbouwgrond kent een opmars in Vlaanderen, Nederland en bij uitbreiding in Europa. De verkoopprijs van landbouwgrond verdubbelde tussen 1995 en 2006 en dat spreekt beleggers tot de verbeelding. Maar is er ook marktkennis aanwezig bij de investeerders? Hebben ze bijvoorbeeld ooit al eens gehoord van de pachtwet?

Boeren over de hele wereld hebben landbouwgrond nodig om hun gewassen te planten. Sommige landbouwers hebben de middelen niet om zelf landbouwgrond aan te kopen. Zij huren dan maar grond: bij landbouwgrond spreekt echter niemand van huren maar van pachten.

Wat houdt pachten van landbouwgrond precies in?

Wie landbouwgrond pacht van een eigenaar, krijgt de landbouwgrond in gebruik. Daarbij wordt een pachtovereenkomst aangegaan. Dit contract wordt opgesteld en neergelegd bij de notaris. Doorgaans bedraagt een pachttijd 9 jaar, korter kan niet. Na afloop van die 9 jaar kan één of beide partijen opteren om de pachttijd niet te verlengen. Onderneemt geen enkele partij iets, dan wordt de pachttijd automatisch verlengd met nog eens 9 jaar.

Waarom is de pachtwet belangrijk voor investeerders in landbouwgrond?

Landbouwers zijn sterk afhankelijk van hun landbouwgrond. Om de pachters te beschermen maar ook verhuurders te verzekeren van wat hen toekomst werd al in 1929 een pachtwet in het leven geroepen. Ook vandaag de dag is een pachtwet nog steeds nodig, ondanks de uitvoerige Europese richtlijnen. De landbouwgrond in Vlaanderen wordt voor 65 procent beheerd door pachters.

Wie echter landbouwgrond koopt als belegging en zelf geen landbouwer is, denkt maar beter twee keer na. Allereerst liggen de pachtprijzen ontzettend laag. En bovenal moet je verpachten voor een termijn van minstens 9 jaar. Zo is het allerminst evident om een belegging in landbouwgrond rendabel te houden.

Lees ook: Wat is de waarde van landbouwgrond?

Investeerders in landbouwgrond zien ook voordelen in de pachtwet

Negen jaar verpachten is lang maar voor wie de investering in landbouwgrond een langetermijnbelegging is, is die negen jaar relatief kort. Daarnaast is de broodwinning van de landbouwer afhankelijk van een goed onderhoud van de landbouwgrond. Je kan als investeerders dus op beide oren slapen: jouw grond is in goede handen.

Landbouwgrond, en grond in het algemeen, zijn een schaars goed geworden. De kans dat het aanbod zal stijgen in Europese landen is quasi onbestaande. Veel kunnen we immers niet meer ontbossen in onze contreien. De vraagt neemt wel echter nog steeds gestaag toe door schaalvergroting bij landbouwbedrijven. Hierdoor wordt de prijs nu al enkele jaren op een rij de hoogte ingedreven.

Investeerders in landbouwgrond hopen ook alsmaar weer op een meerwaarde. Stel je maar eens voor dat die kluiten aarde die je kocht aan 5 euro per vierkante meter opgewaardeerd worden naar volwaardige bouwgrond. Vlaamse bouwgrond werd in 2014 gemiddeld aan 178 euro per vierkante meter verkocht. Jackpot, juist ja! Verbreek je echter de pachtovereenkomst voortijdig, dan treedt de pachtwet in voege en zal je een verbrekingsvergoeding moeten betalen aan de pachter.

Is de pachtwet nu goed of slecht voor wie wil investeren in landbouwgrond?

Goed noch slecht. De pachtwet verziet in de rechten van pachters en eigenaars met daaraan gekoppeld ook enkele plichten. Wie wil pachten moet dus evenzeer rekening houden met de pachtwet als iemand die wil investeren in landbouwgrond.

 

De Beleggersgids Redactie

De Beleggersgids redactie schrijft over beleggen, investeren in vastgoed, geld en alternatieve vormen van investeringen. Nieuws, opinies, informatie en veel meer.

Gerelateerde artikels

Een reactie achterlaten

Jouw naam verschijnt bij de reactie, jouw email adres wordt niet gepubliceerd. Alle reacties worden voor publicatie gelezen en goedgekeurd.