Hotelreceptie

Al enige zomers stijgt het aantal promotors (en beleggers) van (in) hotelkamers. Met name aan de Belgische kust is het fenomeen ingeburgerd. Kopers worden in eerste instantie aangetrokken door de instapprijs, die aanzienlijk lager ligt dan bijvoorbeeld bij een dijkappartement. Maar hoe bereik je rendement uit je hotelkamer? Wat zijn de opportuniteiten en risico’s van het vak?

Beleggen in hotelkamer: hoe werkt dat?

Allereerst is het van belang om op te merken dat je je hotelkamer niet zomaar kunt verruilen voor je appartement aan zee. Op je hotelkamer kun je immers zelf niet zomaar verblijven. De opbrengst van je investering krijg je niet in natura, maar betreft het huurrendement van je kamer. Hoe hoger de bezettingsgraad van het hotel, hoe hoger het rendement en de prijs van je aankoop komt te liggen.

Vanwaar beleggen in hotelkamer?

Een eerste vraag is dan waar de toename van hotelaanbiedingen vandaan komt. Het antwoord is de stijgende prijs van vastgoed. De laatste 30 jaar swingden de vastgoed-prijzen aan de Belgische kust de pan uit. Panden zijn er zo duur dat uitbreiding, renovatie of aankoop van elke eigenaar een enorme inspanning vraagt. Hoteluitbaters worden bovendien geconfronteerd met de almaar strengere eisen van Toerisme Vlaanderen. Als dusdanig werden zij vragende partij voor co-investeerders.

De opportuniteit van beleggen in hotelkamer

In bovenstaande context trokken ouder wordende hoteliers zich ook sneller terug uit de markt. Hun hotels gingen vaak naar bouwpromotoren, die er even vaak een appartementsgebouw van maakten. Tegelijk kwam de Belgische kust als ‘langere’ vakantieverblijfplaats onder druk van de lucratieve aanbiedingen van low-cost vliegtuigmaatschappijen. Zeker in de kortere vakantieperiodes, kiezen toeristen zo vooral voor (verschillende) kortere zeevakanties, weekendverblijven.

Met andere woorden: aan de Belgische kust is er nu een dalend aanbod van hotels en een stijgende vraag naar verblijfplaatsen voor een kortere termijn, ofwel hotelkamers. Dit is de voornaamste marktopportuniteit waar de belegger in hotelkamers op inspeelt. Verwacht wordt immers dat de bezettingsgraad en zo ook de waarde van de aangekochte kamer zal stijgen.

Intern klopt dit plaatje alvast: bij aanvang heeft het hotel geen bezettingsgraad. Het zal vervolgens klanten aantrekken, waardoor de bezettingsgraad en uiteindelijk ook de prijs van de kamer stijgt. Met die prijsstijging stijgt niet alleen het rendement, maar ook de verkoopwaarde van je belegging.

Tegenstrijdige cijfers

In deze opportuniteit worden echter meteen ook de voornaamste risico’s van dit soort belegging ingebed: wat als de theoretisch verwachte groei niet reëel blijkt te zijn? Verontrustend zijn met name de cijfers van Horeca West-Vlaanderen. Zij houden vol dat de bezettingsgraad van hotels aan de Belgische kust momenteel slechts op 60%/65% ligt: er zijn dus nog steeds meer hotelkamers dan dat er vraag is. Het kader dat hierboven werd geschetst is dus ofwel een mogelijkheid voor de toekomst, ofwel een luchtbel.

Beleggingsadvies voor het beleggen in hotelkamer

Adviseurs houden dan ook meestal een slag om de arm wanneer het om dit soort beleggingen gaat. Zo plaatsen zij het beleggen in hotelkamers toch wel ergens halfweg hun ingebeelde risicoschaal. De context betekent hier immers alles voor het welslagen van je opzet. De belegger in een hotelkamer verwijdert daarom best alle tijdsdruk en emotionaliteit. De cijfers moeten spreken: over de potentie van de stad, de buurt en het hotel zelf (in vergelijking met concurrenten). Het marktaandeel van het hotel en de buurt, opgeteld met hun groeipotentieel, zijn immers cruciaal voor een stabiele investering met een realistisch en degelijk rendement.

De Beleggersgids Redactie

De Beleggersgids redactie schrijft over beleggen, investeren in vastgoed, geld en alternatieve vormen van investeringen. Nieuws, opinies, informatie en veel meer.

Gerelateerde artikels

Een reactie achterlaten

Jouw naam verschijnt bij de reactie, jouw email adres wordt niet gepubliceerd. Alle reacties worden voor publicatie gelezen en goedgekeurd.