Haal meer uit jouw vastgoedbelegging

Eén van de aantrekkelijkste aspecten van het beleggen in vastgoed is het geld dat het pand je opbrengt terwijl je het bezit. Vaak is dit een leuk bedrag bovenop de meerwaarde dat een eigendom krijgt doorheen de tijd. Het inkomen wat je verkrijgt door je pand op de huurmarkt aan te bieden, dekt de kosten van je investering en met een slimme aanpakt blijft er zelfs nog wat winst over. Die winst kan je op enkele manieren vergroten. Lees even mee…

Verhoog de huur

De huur van je pand verhogen is de beste manier om je maandelijkse inkomen via je vastgoedbelegging te verhogen. De verhoging van de huur laat zich rechtstreeks voelen in meer geld voor de verhuurder. Dit kapitaal kan je aanwenden om een nieuwe investering te starten. Een tweede pand is een valabele optie. Indien je na verloop van tijd investeert in een tweede pand, blijf dan in de buurt van je andere eigendom. Dit is makkelijker en bespaart je heel wat tijd.

De huurwet beschermt de huurders voor illegale praktijken. Je kan niet zomaar de huurprijs optrekken. Een herziening is nog wat anders dan de indexatie. Uitgezonderd bij contracten waarbij expliciet gesteld wordt dat een indexering niet mag, kan je deze aanpassing jaarlijks doorrekenen aan de huurder.

Een herziening van de huurprijs kan gevraagd worden na het einde van een huurperiode (3 jaar). De huurder moet wel instemmen met de wijziging van de huurprijs. Indien er geen overeenkomst bereikt kan worden, kunnen beide partijen zich wenden tot de vrederechter.

Verhoog de bezettingsgraad

Elke dag dat je pand niet verhuurd wordt, is een verloren dag. Elke woonentiteit maximaal benutten, levert je een mooie huuropbrengst op. Een goede bezettingsgraad wordt bepaald door vooral de ligging en de aanwezig accommodatie. Je kan natuurlijk altijd een handje helpen door te adverteren. Onderschat zeker de mond-aan-mond-reclame niet.

Ga de alternatieve toer op

Je moet minstens even onderzocht hebben wat de mogelijkheden zijn met jouw pand. Misschien kan je een stukje verhuren als parkeerstrook. Of is het interessant om de garage los te koppelen van de woning en die apart te verhuren? In een studentenstad is het misschien interessanter om van een woning 4 entiteiten te maken en als kamers te verhuren? Of heb je al eens gedacht aan een verhuur via AirBnb? Een appartement in Brugge waar je 500 euro per maand huur voor opstrijkt, levert via AirBnb makkelijk 90 euro per nacht op.

Lees meer: Waarom vastgoed verhuren interessant is

Hou de kosten in bedwang

Verlaag de kosten die gepaard gaan met de vastgoedbelegging om je netto-huurinkomen op te vijzelen. Occasionele kosten kan je beperken door in zee te gaan met professionele aannemers. Ze zijn betrouwbaar en beseffen dat ze in jou een gedegen partner hebben. Bovendien kunnen ze helpen om pijnpunten in het pand te detecteren en bloot te leggen alvorens ze uitgroeien tot kleine rampen. hoe vroeger je een probleem aanpakt, hoe makkelijker het verholpen is en hoe minder het je zal kosten.

Lees meer: Hoe het rendement op vastgoed berekenen?

Eventueel kan je ook overwegen om heel wat zelf te doen. Zo is het misschien aangewezen om zelf het beheer te voeren. Een professionele maatschappij vraagt daar best wel wat voor en dat vreet aan jouw rendement. Indien je beschikt over de nodig kluscapaciteiten dan ben je vast wel in staat om basiswerken uit te voeren.

Ga praten met de bank

De huurder betaalt dan misschien wel jouw lening af, maar misschien kan die marge wel wat vergroot worden. In tijden met historisch lage rentevoeten kan het wel eens interessant worden om een gesprek met de bank te voeren. Een herfinanciering aan een betere rentevoet kan je tot duizenden euro’s per jaar opleveren. 

De Beleggersgids Redactie

De Beleggersgids redactie schrijft over beleggen, investeren in vastgoed, geld en alternatieve vormen van investeringen. Nieuws, opinies, informatie en veel meer.

Gerelateerde artikels

Een reactie achterlaten

Jouw naam verschijnt bij de reactie, jouw email adres wordt niet gepubliceerd. Alle reacties worden voor publicatie gelezen en goedgekeurd.