Sleutelen aan regels woonfiscaliteit

Investeren in de vastgoedsector was nooit eerder zo lucratief. Sommigen kiezen ervoor om woningen en appartementen te verhuren en boeken op die manier een meer dan aangenaam rendement. Anderen kopen woningen, renoveren ze en verkopen ze met winst. In elk geval krijg je al snel te maken met de woonfiscaliteit die, in het kielzog van het federalisme, lang niet altijd even inzichtelijk is. Nu sleutelt de federale wetgever ook nog eens aan een aantal regels, terwijl men op Vlaams niveau eveneens van plan is om de woonfiscaliteit te vernieuwen. Een stand van zaken dringt zich op.

Federale registratierechten niet meer contant betalen

Vroeger konden de federale registratierechten contact betaald worden aan het ontvangstkantoor. Deze federale registratierechten mogen niet in verwarring worden gebracht met de gewestelijke registratiebelastingen zoals het verkoop- of het hypotheekrecht bij onroerende goederen in Vlaanderen.

Wat de federale registratierechten betreft, hebben de ontvangstkantoren nu opdracht gekregen om vanaf 23 augustus 2019 betalingen in cash geld te weigeren. Volgens de federale regering liggen veiligheids- en efficiëntieredenen aan de basis van deze beslissing. Ook betalen met een postwissel zal niet langer mogelijk zijn. Wel zal er een betaalterminal worden voorzien om te betalen met een debetkaart.

Uitgebreidere beroepsverklaring nodig

Beroepskopers die professioneel huizen en gebouwen aankopen en verkopen, kunnen dit doen tegen een verlaagd tarief. Hieraan worden wel een aantal voorwaarden gesteld. Zo moet de beroeps(ver)koper een beroepsverklaring afleggen. Dat blijft ongewijzigd.

Lees ook: De mogelijkheden om te investeren in vastgoed

Wel voegt de federale wetgever een aantal verplichte vermeldingen aan de beroepsverklaring toe. In de beroepsverklaring zullen natuurlijke personen nu ook hun rijksregisternummer moeten vermelden. Indien zij geen rijksregisternummer hebben, geven ze het nummer op waarmee zij in de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid zijn ingeschreven. Hiernaast moeten ze het ondernemingsnummer waarmee hun onderneming in de KBO is ingeschreven vermelden. Voor rechtspersonen volstaat het om enkel het KBO-nummer in de verklaring op te nemen.

De uitbreiding van de beroepsverklaring moet ervoor zorgen dat men beroepsmatige verkopers beter kan identificeren. Het model zal hiervoor worden aangepast.

Vlaamse wijzigingen in de pijplijn?

Naast deze kleine federale aanpassingen, is het vooral uitkijken naar wat er op Vlaams niveau zal gebeuren. In de startnota van N-VA valt immers te lezen dat er ook aan de regels van de woonfiscaliteit zal worden gesleuteld. De afschaffing van de woonbonus is daarbij het opvallendste voorstel.

Lees ook: Welke kosten komen er kijken bij de aankoop van een huis?

De eventuele afschaffing van de woonbonus heeft voor beroepsmatige verkopers weinig invloed, althans niet rechtstreeks. Enkel in het uitzonderlijk geval waarin de investeerder in een woning van zijn vennootschap woont en de enige eigen woning verhuurt, kan de afschaffing van de woonbonus rechtstreekse gevolgen hebben. Het gaat hierbij om ingewikkelde constructies en uitzonderingssituaties die we achterwege laten. Wat wel belangrijk is: hoe zal het vrijgekomen budget worden gespendeerd? Momenteel ziet het er vooral naar uit dat de registratierechten voor de aankoop van de enige eigen woning zullen worden verlaagd.

Het valt voornamelijk af te wachten wat de gevolgen voor de vastgoedmarkt zullen zijn. Volgens sommige prognoses zullen de Vlaamse woningprijzen minder snel stijgen en zal de marktvraag afnemen. Maar Brussel toonde in 2017 al aan dat de afschaffing van de woonbonus een groeiende markt niet in de weg hoeft te staan.

Hoe het uiteindelijke Vlaams regeerakkoord eruit zal zien en of het toekomstig kibbelkabinet er al dan niet uit zal raken? Dat blijkt koffiedik kijken. Pas wanneer de Vlaamse regering op volle toeren begint te draaien, kunnen we een aantal conclusies trekken. In de tussentijd volgen wij het natuurlijk op de voet.

    Lorenzo Risack

    Lorenzo is jurist en heeft een passie voor het geschreven woord. In een vroegere carrière sleutelde hij aan juridische publicaties en had hij zijn eigen juridisch adviesbureau. Tegenwoordig schrijft hij zowel voor Belgische als Nederlandse media over het ondernemerschap en juridische kwesties. Dit doet hij ook via zijn juridische nieuwsdienst Rechtenkrant.be. Ook voor De Beleggersgids schrijft Lorenzo over juridische thema’s met betrekking tot investeren, beleggen en vastgoed. Dit doet hij op een typerende en eigenzinnige manier.

    Gerelateerde artikels

    Een reactie achterlaten

    Jouw naam verschijnt bij de reactie, jouw email adres wordt niet gepubliceerd. Alle reacties worden voor publicatie gelezen en goedgekeurd.