Vastgoedbevaks en hun kenmerken

Investeren in vastgoed spreekt veel spaarders en beleggers wel aan. Sommigen schrikken echter van de praktische rompslomp wat het met zich meebrengt. Slechte huurders, regelmatige klusjes in of rond het huis, ga zo maar door. Wie per se wil beleggen in vastgoed maar niet per definitie in bakstenen, kan ook investeren in een vastgoedbevak. Wat is een vastgoedbevak en wat maakt een vastgoedbevak nu zo uitzonderlijk?

Een vastgoedbevak is een beursgenoteerd beleggingsvennootschap met een vast kapitaal. Daar komt ook het acroniem “bevak” vandaan (BEleggingsvennootschap met VAst Kapitaal). Concreet betekent dit dat je als belegger samen met andere beleggers een aandeel in een bevak koopt. Je wordt dus geen bezitter van een pand of project maar van een vennootschap. Dit vennootschap belegt echter uitsluitend in vastgoed. Met andere woorden het is een roerende belegging die exclusief belegt in onroerend goed. Hoe kan je daar nu zo zeker van zijn? Eenvoudig, vastgoedbevaks moeten voldoen aan heel wat wettelijke eisen. De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) controleert de naleving van de GVV-wetgeving.

Eisen die een GVV opgelegd krijgt:

1. Schuldratio

De schuldratio van een vastgoedbevak of een gereglementeerde vastgoedvennootschap (GVV) mag maximaal 65 procent van de activa bedragen. Wanneer de schuldratio meer dan 50% bedraagt, dan moet een financieel plan worden voorgelegd. De GVV moet vervolgens motiveren welke stappen ze zullen ondernemen om de schuldratio lager dan 65% te houden.

2. Diversificatie

Een GVV is per definitie gediversifieerd. Maximaal 20 procent van de activa mag geïnvesteerd worden in 1 enkel gebouw of project. Onder bepaalde omstandigheden kan het FSMA hier een uitzondering op toestaan. Uiteraard heeft deze diversificatieverplichting tot doel om een betere risicospreiding te handhaven.

3. Uitkeringsplicht

Minimaal 80 procent van de winst moet verplicht worden uitgekeerd in de vorm van een dividend. Dit is een voorwaarde voor de GVV willen ze vrijgesteld worden van de vennootschapsbelasting. Een bevak haalt gemiddeld een dividend van ongeveer 5 procent.

4. Waardering van vastgoedbevaks

Alle onroerende goederen binnen een GVV worden per kwartaal opnieuw geschat door een onafhankelijke deskundige. Die waarde wordt op de balans opgenomen.

Er zijn dus heel wat parameters waaraan zo’n GVV moet voldoen. Goed voor de beleggers maar ook goed voor de financiële gezondheid van de GVV. In ruil worden ze vrijgesteld van de vennootschapsbelasting. De consument dient echter rekening te houden met de roerende voorheffing van 27 procent. Niet onbelangrijk voor wie zijn rendement wil berekenen.

De Beleggersgids Redactie

De Beleggersgids redactie schrijft over beleggen, investeren in vastgoed, geld en alternatieve vormen van investeringen. Nieuws, opinies, informatie en veel meer.

Gerelateerde artikels

Een reactie achterlaten

Jouw naam verschijnt bij de reactie, jouw email adres wordt niet gepubliceerd. Alle reacties worden voor publicatie gelezen en goedgekeurd.