Wat houdt een openbare verkoop in?

Eenmaal, andermaal… verkocht! Een openbare verkoop van een woning is voorbij in een wip. Je koopt of je koopt niet. En om jou goed voor te bereiden op de aankoop of verkoop van een woning door middel van een openbare verkoop, lees je best nog wat verder.

De openbare verkoop van een woning is een spannende aangelegenheid. Zowel voor de verkoper als voor de potentiële koper. Vroeger kon een openbare verkoop over twee dagen gespreid worden, sinds 2010 is dit niet langer het geval. De volledige verkoop, behoudens een gebrek aan interesse of het niet halen van de prijs, wordt nu in één enkele zitdag afgehandeld.

Als verkoper kan je, in samenspraak met de notaris, een instelprijs bepalen. Dit is de prijs die je vooropstelt. Onder die prijs verkoop je niet. De instelprijs wordt openbaar gemaakt en ook gepubliceerd op alle drukwerk, reclames en dergelijk. Op de zitdag kan de bieding beginnen, alles vindt plaats onder toezicht van een notaris. Bij diezelfde notaris kan je trouwens voorafgaan aan de zitdag de verkoopsvoorwaarden gaan inkijken en bijkomende inlichtingen vragen (algemene voorwaarden, specifieke voorwaarden, de kosten en de beschikbaarheid).

Lees meer: 5 misverstanden bij de notaris over het kopen van een woning

Een bod bij een openbare verkoop is bindend. Dit betekent dat wanneer je het hoogste bod hebt uitgebracht, en verkoopakkoord dient te ondertekenen. Bijgevolg ben je ook verplicht om de kosten binnen de 5 dagen te betalen. Voor de aankoopprijs van het vastgoed te betalen krijg je wat meer tijd namelijk 1 maand. Opschortende voorwaarden zoals bij een onderhandse verkoop of een verkoop via een vastgoedmakelaar bestaan niet. Indien blijkt dat je het vastgoed toch niet verkocht kan worden, bijvoorbeeld omdat de koper de financiering niet rond krijgt, dan kan deze zich verwachten aan een sanctie. Bekijk daarom eerst met jouw bank hoever je kan gaan bij de bieding op een openbare verkoop.

Na zo’n rouwkoop -een verkoop waarbij de koper zijn verplichtingen niet kan nakomen- wordt een nieuwe verkoop ingepland. Alle actoren blijven dezelfde. Dit betekent dat dezelfde notaris de verkoop zal leiden en dat ook de voorwaarden (eventuele instelprijs) onveranderd zijn. En dan maar hopen dat een solvabele koper de kop op steekt.

Premie voor de kopers

Kopers die de hoogste prijs bieden voor een pand tijdens een openbare verkoop hebben, mits er een instelprijs was, recht op een premie van 1 procent van het geboden bedrag. Op een biedprijs van 200.000 euro bedraagt de premie dus 2000 euro. Is er geen instelprijs dan kan de notaris beslissen om toch een premie toe te kennen aan de hoogste bieder.

Lees meer: Welke kosten komen kijken bij de aankoop van een huis?

De hoogste bieder staat niet altijd gelijk aan de toekomstige eigenaar. Soms kan een stroman of command aangeduid worden. Dit is een persoon die koopt in naam van een derde partij die anoniem wenst te blijven voor een of andere reden. Iemand tot command benoemen dient te gebeuren via een notariële akte en dit binnen de 5 dagen.

Gedwongen en gerechtelijke openbare verkoop

Dit zijn, in tegenstelling tot de vrijwillige openbare verkoop, aparte procedures. Een pand waar beslag op ligt en waarvan bijvoorbeeld justitie besluit het openbaar te verkopen is een gedwongen openbare verkoop. Vastgoed in eigendom van minderjarigen is dan weer een gerechtelijke openbare verkoop. Ook deze openbare verkopen vinden plaats op 1 enkele zitdag maar binnen de 15 dagen heeft iedereen het recht om een hoger bod in te dienen bij de gerechtsdeurwaarder. Het bod moet echter 10 procent hoger liggen dan het laatste bod met een minimum van 250 euro en een maximum van 6200 euro. Komt dit hoger bod er niet, dan is de hoogste bieder van de zitdag de nieuwe eigenaar. Komt het hoger bod er wel, dan komt er toch nog een nieuwe zitdag waarbij de biedingen opnieuw geopend worden.

De Beleggersgids Redactie

De Beleggersgids redactie schrijft over beleggen, investeren in vastgoed, geld en alternatieve vormen van investeringen. Nieuws, opinies, informatie en veel meer.

Gerelateerde artikels

Een reactie achterlaten

Jouw naam verschijnt bij de reactie, jouw email adres wordt niet gepubliceerd. Alle reacties worden voor publicatie gelezen en goedgekeurd.