Afschaffen Vlaamse woonbonus

De vorming van het regeerakkoord voor de nieuwe Vlaamse regering heeft wel wat voeten in de aarde gehad. En zoals het geval is bij elke nieuwe regering, staan er weer een aantal nieuwe opvallende plannen in. Volop besproken is het afschaffen van de woonbonus. Een systeem dat de laatste tien jaren al verschillende keren onder vuur heeft gelegen en hervormd is. Welke impact heeft deze nieuwe regeling voor toekomstige huiseigenaren, en verandert er iets voor wie reeds van de woonbonus geniet?

Nieuwe huiseigenaren

Wat heel duidelijk is, is dat de afschaffing van de woonbonus enkel geldig is voor nieuwe aankopen vanaf 2020. Huiseigenaren die nu genieten van een Vlaamse woonbonus zullen daar blijvend van kunnen profiteren. Daarnaast verdwijnt enkel de Vlaamse woonbonus. Nu nog snel een huis aankopen heeft vaak geen zin meer, voor vele notarissen is het moeilijk om nog plaats te maken in de agenda om al die verkopen af te ronden.

België is politiek een ingewikkeld land, de fiscaliteit omtrent de eerste woning is Vlaamse materie, de tweede woning federaal. Over de federale woonbonus is voorlopig geen nieuws, die blijft dus nog bestaan. Federaal is er echter nog geen regering gevormd, misschien komen hier ook extra veranderingen, naar het voorbeeld van Vlaanderen.

Lees meer: Wetgever sleutelt aan regels woonfiscaliteit bij aan- en verkoop onroerende goederen

Registratierechten

Ter compensatie worden de registratierechten voor een eerste woning met een procentpunt verlaagd. Dit betekent dat je nu nog maar 6% registratierechten betaalt, waar dat vroeger 7% was. Dat maakt weliswaar een verschil, maar dekt niet voldoende de voordelen van de woonbonus in. Voor een tweede woonst, wederom federaal, is hier nog geen nieuws.

Wie een nieuwe woning wil bouwen verliest dus zijn enige voordeel. Op nieuwbouw zijn er geen registratierechten verschuldigd, wel een Btw-heffing van 21%. Vermits nieuwbouwers nu ook niet meer kunnen profiteren van de woonbonus, valt de Vlaamse aanpassing fiscaal het zwaarst voor hen. De Btw-heffing is ook hier weer federale materie. Misschien wordt dit ook onder de loep genomen bij de vorming van een federale regering.

Woningprijzen

Fiscale stimuli verstoren de normale werking van de vrije markt. Zo is gebleken dat huizenprijzen, gedeeltelijk onder invloed van de woonbonus, behoorlijk hard gestegen zijn. De lage intresten hebben hier ook aan bijgedragen. Het lijkt dus op het eerste zicht een bittere pil om te slikken voor nieuwe huiseigenaren, maar er is toch een positieve kan. Verwacht wordt dat de huizenprijzen een tikkeltje zullen dalen en daarnaast ook op langere termijn minder hard zullen stijgen.

Daarnaast kunnen wooneigenaren goedkoper lenen dan ooit. De overheid hoeft investeren in een woning niet verder te stimuleren om de economie actief te houden. De lage intrestvoeten doen op dit vlak wel automatisch hun werk. Beleggers en investeerders houden vaak van een normale marktwerking, zonder al te veel invloed van een overheidsinstantie. Afschaffingen van fiscale regelingen, zowel voordelen als nadelen, kunnen dus alleen maar toegejuicht worden.

Fiscaal interessant op lange termijn

De shift van woonbonus naar lagere registratierechten is dus op zich geen slechte zaak. Het schrappen van fiscale voordelen zorgt ervoor dat belastingen in de toekomst niet meteen omhoog moeten bij duurdere overheidsuitgaven. Begrotingen moeten op evenwicht worden gebracht. Dat kan gedaan worden door meer belastingen te innen, of minder belastingvoordelen toe te kennen.

Vermits deze belastingvoordelen toch de huizenprijzen in de hoogte hielp duwen, was de verkoper van een woning degene die het fiscale voordeel op zak stak. Als koper was de woonbonus een broekzak-vestzakoperatie. Wat wil zeggen dat je enerzijds dus wel kon genieten van een woonbonus, maar anderzijds betaalde je toch een duurdere prijs voor je woning. Een nuloperatie voor kopers van een nieuwe woning dus. De afschaffing van deze woonbonus, lijkt dus toch niet zo’n slechte zaak.

De Beleggersgids Redactie

De Beleggersgids redactie schrijft over beleggen, investeren in vastgoed, geld en alternatieve vormen van investeringen. Nieuws, opinies, informatie en veel meer.

Gerelateerde artikels

Een reactie achterlaten

Jouw naam verschijnt bij de reactie, jouw email adres wordt niet gepubliceerd. Alle reacties worden voor publicatie gelezen en goedgekeurd.