Huurwaarborg Vlaanderen

Sinds 1 januari 2019 is het nieuw Vlaams Woninghuurdecreet in werking. Voor woninghuurovereenkomsten die vanaf 2019 in Vlaanderen worden gesloten, gelden de nieuwe bepalingen. Staat er een nieuwe huurovereenkomst op de agenda? Dan hebben wij alvast goed nieuws. De maximale huurwaarborg te Vlaanderen is immers opgetrokken tot 3 maanden huur. Daarnaast is er uiteraard nog een en ander gewijzigd.

Huurwaarborg Vlaanderen van 2 naar 3 maanden huur

In de oudere federale huurwet kon je als verhuurder een huurwaarborg van 2 maanden huur vragen. Slechts in uitzonderlijke gevallen kon je een huurwaarborg van 3 maanden huur vragen. Onder het nieuw Vlaams Woninghuurdecreet is een huurwaarborg van 3 maanden huur de regel geworden. De voorwaarde is natuurlijk wel dat je het ook zo in de huurovereenkomst opneemt. Vergeet een en ander dus niet even aan te passen.

Lees meer: Verkoop of verhuur ik mijn huis?

Huurder krijgt vrijheid bij samenstelling huurwaarborg Vlaanderen

Terwijl je als verhuurder tot 3 maanden huur mag vragen, krijgt de huurder meer vrijheid met betrekking tot de samenstelling van de huurwaarborg te Vlaanderen. De huurder mag per slot van rekening zelf kiezen hoe hij de waarborg samenstelt. Hiervoor heeft de huurder vier keuzes.

In de eerste plaats kan de huurder het geld op een geïndividualiseerde of geblokkeerde rekening op zijn naam zetten. De huurder kan de huurwaarborg echter ook samenstellen met een zakelijke zekerheid, denk bijvoorbeeld aan een kapitalisatiebon. Daarnaast kan de huurder zich beroepen op een door het OCMW aangevraagde bankwaarborg. Tot slot kan de huurder opteren voor een persoonlijke borgstelling. Dat laatste is echter enkel het geval indien jij daarmee akkoord bent.

Lees meer: 7 stappen voor wie een huis koopt om te verhuren

Weet wel dat de huurder de 4 waarborgen niet kan combineren. Vooral wat de borgstelling betreft is dat niet onbelangrijk: als verhuurder kan je niet én een persoonlijke borgstelling vragen én de storting op een geïndividualiseerde rekening. Toch is een borgstelling nog steeds interessant omdat de borg instaat voor alle plichten van de huurder, dus ook voor de betaling van de huurachterstand en dit zelfs na de verlenging van de huurovereenkomst. Op voorwaarde natuurlijk dat de borg voldoende kredietwaardig is.

Huurwaarborglening voor huurwaarborg

Met het optrekken van de maximale huurwaarborg te Vlaanderen heeft de decreetgever een financiële drempel in het leven geroepen. Dit compenseert de overheid door middel van de Vlaamse huurwaarborglening. Het gaat om een renteloze lening die de huurder bij het Vlaams Woningfonds aanvraagt.

Er zijn wel een aantal voorwaarden aan de Vlaamse huurwaarborglening verbonden. Zo mag de huurder geen betalingsachterstand hebben bij andere lopende leningen en moet de aanvraag gebeuren binnen een termijn van 3 maanden na de ondertekening van de huurovereenkomst. Ten slotte is er een vrij hoge inkomstendrempel van toepassing.

Kortom: indien een huurder de huurwaarborg van 3 maanden niet kan ophoesten, verwijs je de huurder best even door naar de renteloze huurwaarborglening. Dat is een betere optie dan het knibbelen aan de huurwaarborg. Dan vraag je natuurlijk wel vooraf even aan de huurder om een principiële toelating voor te leggen. Zo’n principiële toelating blijft 3 maanden geldig.

Vraag geen contante huurwaarborg

Een contante huurwaarborg resulteert wel vaker in problemen. Dergelijke problemen kunnen van bewijsrechtelijke aard zijn, maar kunnen ook betrekking hebben op de feitelijke teruggave van de waarborg. Om de huurder te beschermen verhief de decreetgever de contante huurwaarborg tot een taboe. Dit doet men door een dubbele sanctie op te leggen.

Enerzijds moet je een gekapitaliseerde rente betalen ten belope van de gemiddelde rentevoet van de financiële markt. Bovendien mag jouw huurder het stelsel van schuldvergelijking toepassen om de huur tijdelijk niet te betalen. Dan moet jouw huurder hetzelfde bedrag wel op een geïndividualiseerde rekening plaatsen.

Lees meer: Voordelen en nadelen van het verhuren van vastgoed

Verjaringstermijn vrijgave huurwaarborg

De huurwaarborg kan enkel worden vrijgegeven op basis van een akkoord tussen huurder en verhuurder of op basis van een rechterlijke beslissing. Om de huurder te beschermen tegen een talmende verhuurder, heeft de decreetgever een wel heel korte verjaringstermijn van 1 jaar voorzien.

Als verhuurder moet je met andere woorden binnen een termijn van één jaar na de beëindiging van de huurovereenkomst de vrederechter vragen om de huurwaarborg in jouw voordeel vrij te geven. Doe je dat niet op tijd? Dan zal de huurwaarborg aan de huurder worden toegekend.

    Lorenzo Risack

    Lorenzo is jurist en heeft een passie voor het geschreven woord. In een vroegere carrière sleutelde hij aan juridische publicaties en had hij zijn eigen juridisch adviesbureau. Tegenwoordig schrijft hij zowel voor Belgische als Nederlandse media over het ondernemerschap en juridische kwesties. Dit doet hij ook via zijn juridische nieuwsdienst Rechtenkrant.be. Ook voor De Beleggersgids schrijft Lorenzo over juridische thema’s met betrekking tot investeren, beleggen en vastgoed. Dit doet hij op een typerende en eigenzinnige manier.

    Gerelateerde artikels

    Een reactie achterlaten

    Jouw naam verschijnt bij de reactie, jouw email adres wordt niet gepubliceerd. Alle reacties worden voor publicatie gelezen en goedgekeurd.