Investeren in vastgoed in 2018 ook interessant

Voor de vastgoedsector was 2017 een jaar met heel veel dynamiek. Diverse factoren zorgden voor heel wat vraag en aanbod. De algemene verwachting luidt dat dit ook in 2018 niet anders zal zijn. De vastgoedbubbel, waarvoor her en der wordt gevreesd, is wellicht niet aan de orde. De algemene economische context en maatschappelijke factoren blijven de dynamiek op de vastgoedmarkt ondersteunen.

Algemene economische context

Hoewel er snel met cijfers gegoocheld wordt over rendementen en het aangewezen is om daarrond toch de nodige voorzichtigheid aan de dag te leggen, luidt de algemene consensus dat een vastgoedinvestering toch goed is voor een rendement van 3 tot 5% per jaar. En dat cijfer ligt een pak hoger dan wat er momenteel nog altijd maar met andere beleggingen te verdienen is.

Lees meer: Hoe het rendement op vastgoed berekenen?

Er is wel sprake van een aantrekkende economie, die normaal ook gepaard gaat met een stijgende rente, maar de rentestijgingen zijn voorlopig nog niet van die aard dat ze het rendement van andere beleggingen op het niveau kunnen brengen van dat van een vastgoedinvestering. Bovendien blijven heel wat factoren voor economische onzekerheid zorgen. Wat zullen de uiteindelijke consequenties van de Brexit zijn? Wat als de problemen in Griekenland opnieuw de kop opsteken? Welke invloed zal het conflict in het Midden-Oosten op de olieprijs hebben? Kan de Amerikaanse president Donald Trump zijn beloofde belastinghervorming die normaal de economie en het bedrijfsleven ten goede moet komen echt doorvoeren?

Het zijn maar enkele van de vragen die de momenteel florerende en wellicht daardoor zeer risicovolle beurs een halt kunnen toeroepen en die er ook kunnen voor zorgen de stijgende rentetrend even pas op de plaats moet maken. Dat alles betekent dat er in 2018 net als de voorgaande jaren een grote vraag van investeerders zal blijven bestaan naar vastgoed. Voornamelijk om inkomsten te halen uit de huuropbrengsten, maar ook om te mikken op de toekomstige waardestijging van hun investering.

Vastgoedinvesteringen zitten in de lift

Uiteraard denken we daarbij in de eerste plaats aan appartementen, maar ook woningen kopen om te verhuren zit momenteel in de lift. Anderen investeren in vastgoed om persoonlijke meerwaarde en levenskwaliteit te halen uit hun tweede verblijf, voornamelijk aan de kust, maar ondertussen ook meer en meer in het binnenland. Het kan dan gaan om specifieke landelijke panden waar nog veel stilte en rust heerst, maar ook om panden in een stad als Brugge, die voor sommigen een alternatief kan zijn voor de kust. Lees meer: Beleggen in de kust: de mogelijkheden

En nog los van de vastgoedfondsen en vastgoedcertificaten die beleggers de mogelijkheid bieden om in vastgoed te investeren zonder ook eigenaar te worden van de fysieke stenen, zitten ook andere investeringsvormen de jongste jaren behoorlijk in de lift. Investeerders laten met het oog op het ontvangen van stabiele huurinkomsten bijvoorbeeld steeds vaker hun oog vallen op studentenkamers, zorg- en hotelvastgoed en zelfs parkeergarages. We verwachten dat die trend zich ook in 2018 zal blijven doorzetten. Ook diverse maatschappelijke ontwikkelingen spelen daarbij een rol. We denken bijvoorbeeld aan het feit dat babyboomers minder honkvast zijn dan vroeger en sneller hun woning in het groen willen ruilen voor een appartement in de stad, maar ook aan de vaststelling dat steeds meer tijds- en plaatsonafhankelijk kunnen werken, waardoor de locatie van een woonst minder belangrijk is dan vroeger en aan het feit dat er steeds meer éénpersoonsgezinnen zijn.

Geert Degrande

Geert Degrande is al 37 jaar actief als freelancejournalist, copywriter, blogger, vertaler en ghostwriter. Economie en finance en HR zijn zijn belangrijkste specialisatiedomeinen. Hij heeft als eindredacteur van Test-Aankoop Invest, als redacteur van CFO Magazine en FD Magazine en als redacteur van Logic-Immo ook ruime ervaring in de financiële- en de vastgoedwereld.

Gerelateerde artikels

Een reactie achterlaten

Jouw naam verschijnt bij de reactie, jouw email adres wordt niet gepubliceerd. Alle reacties worden voor publicatie gelezen en goedgekeurd.