Jammer, je gebruikt een AD Blocker

Hoewel we weten dat advertenties soms vervelend kunnen zijn, zijn advertenties een bron van inkomsten. Gelieve je Ad Blocker uit te schakelen om de content te lezen. Wellicht vind je het de moeite.

Na je overlijden wil je alles goed geregeld hebben. Het liefst wil je dan ook nog voordelig vastgoed schenken aan je nabestaanden wanneer je de eigenaar bent van onroerend goed. Je wilt namelijk jouw erfgenamen immers niet opzadelen met torenhoge successierechten. En wat blijkt, juist door vastgoed te schenken, kan je flink beknibbelen op de successierechten.

Hoe zit het met successierecht?

Wanneer je komt te overlijden, dan betalen jouw erfgenamen successierechten op wat ze van je erven. Hoe hoog die successierechten zijn, is per gewest verschillend. Dit hangt namelijk af van de laatste fiscale woonplaats van de overledene. Het Vlaams gewest, het Brussels hoofdstedelijk gewest en het Waalse gewest hanteren allemaal andere tarieven.

In alle drie gewesten zijn de successierechten progressief. Dit betekent dat ze oplopen naarmate de basis voor berekening van het patrimonium hoger is. Verder verschillen de tarieven ook op basis van de graad van verwantschap tussen de persoon die is overleden en de erfgenaam.

Lees meerDe patrimoniumvennootschap biedt interessante mogelijkheden

Een alternatief voor erven: schenken

Wil je besparen op de successierechten voor je erfgenamen, kies dan voor voordelige vastgoed schenken. Vooral in het Vlaamse gewest zijn de tarieven voor een vroegtijdige schenking interessant. Deze werden op 1 juni 2015 zelfs verlaagd. Door een schenking kan je qua belasting bovendien in een lagere tariefschijf blijven omdat de schenking slechts deels betrekking heeft op je patrimonium. En alles wat je wegschenkt tijdens je leven, is niet langer belastbaar wanneer je overlijdt (indien de schenking niet binnen de 3 jaar na overlijden is gebeurd). Hierdoor betalen erfgenamen dus veel lagere successierechten.

Lees meer: Vastgoed schenken aan je kinderen: hoe werkt dat precies?

De kosten

In de drie gewesten verschillen de tarieven voor schenkingsrecht. Ook hier is het afhankelijk van de graad van verwantschap en de woonplaats van degene die de schenking doet. Naast schenkingsrechten zijn er andere kosten die betaald moeten worden. Wanneer vastgoed wordt geschonken, dan moet dit op basis van een notariële akte gebeuren. Zo worden er dus naast de schenkingsrechten ook notariskosten betaald.

Spreiden van de schenking

Wanneer je kiest voor schenken, spreidt dit dan. Dan gaat het belastingtarief verder omlaag. Ga uit van minimaal drie jaar tussen de schenkingen omdat je hiermee het zogeheten ‘processievoorbehoud’ voorkomt. Zit je nog binnen de drie jaar, dan speelt opduweffect wel en wordt de waarde van een eerdere schenking opgeteld bij de belastinggrondslag van een volgende schenking. Dan gelden voor die latere schenking weer hogere tarieven. Bovendien geldt dat degene die vastgoed geschonken krijgt, mogelijk ook een hogere erfbelasting moet betalen wanneer de schenker binnen drie jaar komt te overlijden.

Lees meer: Zo omzeil je successierechten op onroerend goed

Eigendom

Bij een schenking vervalt de eigendom op het onroerend goed op het moment dat je dit wegschenkt. Degene aan wie je het vastgoed hebt geschonken, is vanaf dat moment de eigenaar. Dat betekent dat deze persoon dan ook de vrijheid heeft om te doen met het vastgoed wat hij wil. Denk aan verhuren of verkopen.

Vruchtgebruik

Wanneer je zelf gebruik wil blijven maken van het vastgoed of de huurinkomsten wil innen, terwijl je het vastgoed wil schenken, kies dan voor ‘schenken met voorbehoud van vruchtgebruik’. In dat geval mag je bijvoorbeeld een woning blijven bewonen of huurinkomsten blijven innen totdat je overlijdt. Pas vanaf het moment van overlijden gaat dit recht over naar degene aan wie je het vastgoed hebt geschonken.

De Beleggersgids Redactie
De Beleggersgids Redactie

De Beleggersgids redactie schrijft over beleggen, investeren in vastgoed, geld en alternatieve vormen van investeringen. Nieuws, opinies, informatie en veel meer.

Gerelateerde artikels

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *