Onroerende goederen schenken goedkoper

Schenken of erven van vastgoed was een zeer dure aangelegenheid. Soms was het zelfs ronduit een vergiftigd geschenk. Logischerwijs gingen velen op zoek naar creatieve oplossingen om de last die zo’n erfenis met zich kon meebrengen wat te verlichten. Enkele van de belangrijkste punten lijsten we voor jou op.

Er was al enige tijd een regeling getroffen voor het schenken en/of erven van kapitaal en effecten. Voor vastgoed was er tot voor kort nog geen regeling. Maar sinds 1 januari 2016 kwam daar vooralsnog verandering in. Sinds die tijd worden er wat zachtere tarieven voor schenkingen van vastgoed toegepast in Wallonië en Brussel. Daarmee volgen de twee gewesten het voorbeeld van Vlaanderen die een verlaging al in juli 2015 introduceerde. En dit tot opluchting van velen, gezien de zeer grote stijging van schenkingen van vastgoed. Work-arounds zoals het kopen in naam van de kinderen of het aan de kinderen verkopen van panden tot het oprichten van een bedrijf, dergelijke zaken hoeven nu niet langer want er is een afdoende wettelijke regeling getroffen rond de schenking van vastgoed.

“Oude schenkingstarieven waren bijna onteigeningen” – Vlaams minister van Financiën Annemie Turtelboom

De Brusselse wetgeving zet nog een grotere stap dan de Vlaamse of Waalse. In Vlaanderen en Wallonië is het nog altijd zo dat wanneer de schenker binnen de 3 jaar na de schenking overlijdt, de schenking nog altijd onder het progressievoorbehoud valt. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vervalt dit en wordt het vastgoed niet langer opgenomen in de berekening van de successierechten. Brusselaars zijn dus een stuk zekerder van de besparingen die ze dankzij een schenking krijgen dan Vlamingen en Walen. Een toch wel opvallend verschil tussen de gewesten.

Wanneer kies je voor verkopen en wanneer opteer je voor schenken?

Wie gehecht is aan een pand, bijvoorbeeld omdat het al een hele tijd deel uitmaakt van de familie, doet er beter aan om het vastgoed bij leven te schenken aan een familielid. Op die manier ontwijk je de betaling van successierechten. Zo vermijd je ook dat het pand vooralsnog verkocht moet worden om de successierechten überhaupt te kunnen betalen. Kan het pand je gestolen worden en hecht je er helemaal geen belang aan, dan kan je het maar beter verkopen. Het bedrag kan vervolgens geschonken worden. Tarieven voor het schenken van geld of effecten liggen nog altijd een stuk lager dan voor onroerende goederen.

Voor een huis van ongeveer 200.000 euro in Brussel of in Vlaanderen, betaalde je vroeger in directe lijn 16.750 euro aan schenkingsrechten. Sinds 1 januari 2016 wordt dit nu teruggebracht naar 9.000 euro. In Wallonië liep dit terug van 17.625 euro tot 13.500 euro. Maar wordt nu bepaald onder welk gewest je valt? Eenvoudig: de fiscale woonplaats tijdens de 5 jaar voorafgaand aan de schenking tellen. En is die woonplaats gewijzigd doorheen die 5 jaar, dan is het de plaats waar de schenker het langste woonde.

De Beleggersgids Redactie

De Beleggersgids redactie schrijft over beleggen, investeren in vastgoed, geld en alternatieve vormen van investeringen. Nieuws, opinies, informatie en veel meer.

Gerelateerde artikels

Een reactie achterlaten

Jouw naam verschijnt bij de reactie, jouw email adres wordt niet gepubliceerd. Alle reacties worden voor publicatie gelezen en goedgekeurd.