Hoeveel kost het erven van vastgoed?

Iedereen die het al eens heeft meegemaakt, weet dat een onroerend goed erven geen sinecure is. Omdat dit alles dan ook nog eens plaatsvindt in ongelukkige omstandigheden, is het aangewezen de procedure en de kosten even voor jezelf op een rijtje te zetten. Op die manier kan je het erven van vastgoed op een zo soepel mogelijke wijze en zonder al te veel kosten proberen af te handelen. In ieder geval is het raadzaam een notaris te raadplegen, die voor jou kan bepalen wie recht heeft op het onroerend goed en welke kosten er zullen betaald moeten worden. Zo vermijd je eventuele verrassingen. Door je te laten bijstaan door een notaris, maak je de reeds moeilijke procedure draaglijker en begrijpelijker.

Verplichte aangifte

Indien je een onroerend goed erft, ben je steeds verplicht een aangifte van nalatenschap in te dienen. Op die manier kan de fiscus jouw successierechten bepalen. Je dient hierbij zelf een waarde op te geven van het onroerend goed. Het spreekt vanzelf dat dit bedrag allesbepalend is, maar je absoluut geen zekerheid geeft dat de fiscus dit bedrag ook zal aanvaarden. Blijkt dat je later het goed voor meer dan het dubbele verkoopt, dan zal de fiscus immers de bijkomende successierechten kunnen vorderen. Zo kan een onroerend goed erven je nog veel problemen bezorgen in de toekomst. Vastgoed erven vereist dan ook een goede voorafgaande inwinning van informatie om zo duidelijkheid te krijgen over de kosten. Vraag een voorgaande schatting aan, deze is bindend voor jezelf en voor de fiscus, en zo kan je in de toekomst niet voor onaangename verrassingen komen te staan.

Hoeveel je dient te betalen op het erven van vastgoed hangt af van de plaats van het openvallen van de erfenis en van jouw band met de overledene. Het is de plaats waar de overledene zijn of haar laatste effectieve woon- en leefplaats had, dat van belang is voor het bepalen van de successierechten. Woonde de overledene in Vlaanderen, dan zullen de Vlaamse successierechten van toepassing zijn.

Hoeveel successierechten betaal je concreet?

Er zijn verschillende tarieven van toepassing al naar gelang jouw relatie met de overledene. Vastgoed erven vindt plaats aan de hand van percentages.

Voor de erfgenamen in de rechte lijn, gaande van ouders en grootouders tot stiefkinderen, en tussen partners onderling, zowel gehuwden als samenwonenden, zijn er vrij lage tarieven van toepassing. Er wordt een percentage van 3% toegepast op de eerste schijf van 50.000 EUR en 7% op de schijf van 50.000 EUR tot 250.000 EUR. Op de bedragen daarboven wordt een tarief van 27% toegepast.

Vastgoed erven van je broers of zussen betekent echter meteen een heel pak meer kosten voor betalen van de successierechten. Tot een bedrag van 75.000 EUR geldt een tarief van 30 %, voor de schijf van 75.000 tot 125.000 EUR betaalt u 55%. Voor bedragen boven 125.000 geldt een percentage van meer liefst 65%. Voor iedere andere persoon gelden dezelfde bedragen, met dat verschil dat op de eerste schrijf van 75.000 EUR een percentage geldt van 45%.

Lees meerZo omzeil je successierechten op onroerend goed

Het is dus duidelijk dat vastgoed erven in Vlaanderen geen goedkope zaak is. In sommige gevallen moet je immers meer dan de helft van wat je hebt geërfd, afdragen aan de Staat. Aangezien dit om grote sommen kan gaan, is het dan ook raadzaam om voorafgaande een raming te vragen aan een notaris.

De Beleggersgids Redactie

De Beleggersgids redactie schrijft over beleggen, investeren in vastgoed, geld en alternatieve vormen van investeringen. Nieuws, opinies, informatie en veel meer.

Gerelateerde artikels

Een reactie achterlaten

Jouw naam verschijnt bij de reactie, jouw email adres wordt niet gepubliceerd. Alle reacties worden voor publicatie gelezen en goedgekeurd.