Investeren in isolatie

Vanaf 2020 wordt dak- en raam isolatie een verplichting bij het verhuren van een woning. Alle huiseigenaars moeten dan in orde zijn of lopen het risico op een aantal strafpunten. Die strafpunten kunnen op hun beurt in de ongeschiktheid van de woning resulteren. Vooral als verhuurder voorkom je dat toch maar beter. Beschikt de door jou verhuurde woning nog niet over raam- en dakisolatie? Dan is het nu het moment om daarin te investeren. Je moet per slot van rekening in orde zijn op 1 januari, maar geen enkele aannemer zal tijdens de wintermaanden op een glad dak kruipen…

Strafpunten bij ontbreken van raam- en dakisolatie

Ook vandaag de dag kan de wooninspecteur jou al een aantal strafpunten opleggen indien je als verhuurder niet over dakisolatie beschikt. Die strafpunten kunnen er uiteindelijk voor zorgen dat de woning ongeschikt wordt verklaard. Vanaf 1 januari 2020 worden de regels nog strenger. Bij onvoldoende dakisolatie zal je meteen vijftien strafpunten krijgen. Dit kan al meteen in de ongeschiktheid van de woning resulteren.

Vanaf 1 januari 2020 zal ook het ontbreken van dubbelglas streng bestraft worden. Een raam met enkele beglazing resulteert dan in drie strafpunten. Bij meerdere ramen gaat het om negen strafpunten. Dat is nog niet voldoende om meteen in de ongeschiktheid van de woning uit te monden, maar men controleert natuurlijk nog een aantal andere zaken. Denk bijvoorbeeld aan vochtschade, de afwerking van wanden of onvoldoende mogelijkheden om de woning te verlichten.

Weet overigens dat de wetgeving alleen maar strenger zal worden, want vanaf 2023 kan het ontbreken van dubbelglas wél in de ongeschiktheid van de woning resulteren.

Huurder heeft stok achter de deur

De strengere regelgeving heeft twee doelen. Enerzijds is er het ecologisch aspect, anderzijds moet het de huurder beschermen. Een goed geïsoleerde woning zorgt immers voor een lagere energiefactuur en beschermt de belangen van de huurder. Bovendien heeft de huurder het recht om bij de gemeente een onderzoek aan te vragen, waardoor de huurder ook zelf actief kan ingrijpen.

Lees ook: Groene investeringen aan woning brengen op

Nadat een onderzoek werd aangevraagd, zal een wooninspecteur de woning controleren en zal de burgemeester een beslissing nemen. Wanneer de woning ongeschikt wordt verklaard, kan de huurovereenkomst nietig worden verklaard en kan de huurder eventueel ook betaalde huurgelden terugvorderen. Bij een conflict staat de huurder dus heel sterk in de schoenen.

Ongeschiktheid kan jou veel kosten

Niet alleen de ontbinding van de huurovereenkomst en de terugbetaling van de huurgelden kan jou veel kosten, maar ook de overheid laat jou graag een dronkenmansgebed doen. Zo moet je een gemeentelijke of gewestelijke heffing betalen, kan je een geldboete krijgen en moet je ook nog eens opdraaien voor de herhuisvestingskosten van de huurder.

De ongeschikte woning verkopen om zo toch nog een beetje rendement over te houden? Dat kan, maar resulteert al snel in een aantal andere problemen. De notaris heeft immers een informatieverplichting en zal de koper informeren over de ongeschiktheid én over de gevolgen ervan. Het feit dat de koper meteen tot renovatiewerken moet overgaan kan de koper afschrikken of kan knauwen aan de verkoopprijs en jouw rendement.

Lees ook: 6 factoren die de waarde van je woning bepalen

Weet tot slot dat er een voorkooprecht rust op ongeschikte woningen. Hierdoor krijgen sommige overheden een wettelijk voorrangrecht op de kandidaat-koper. Financieel hoeft dat niet nadelig te zijn, maar er komen toch een paar administratieve aandachtspunten bij kijken. Zeker wat het opstellen van de onderhandse verkoopovereenkomst betreft.

    Lorenzo Risack

    Lorenzo is jurist en heeft een passie voor het geschreven woord. In een vroegere carrière sleutelde hij aan juridische publicaties en had hij zijn eigen juridisch adviesbureau. Tegenwoordig schrijft hij zowel voor Belgische als Nederlandse media over het ondernemerschap en juridische kwesties. Dit doet hij ook via zijn juridische nieuwsdienst Rechtenkrant.be. Ook voor De Beleggersgids schrijft Lorenzo over juridische thema’s met betrekking tot investeren, beleggen en vastgoed. Dit doet hij op een typerende en eigenzinnige manier.

    Gerelateerde artikels

    Een reactie achterlaten

    Jouw naam verschijnt bij de reactie, jouw email adres wordt niet gepubliceerd. Alle reacties worden voor publicatie gelezen en goedgekeurd.