Tip van de dag

Het vragen van een korting, kan op termijn echt wel lucratief zijn.

Telkens je een korting bedingt, plaats je het bedongen bedrag consequent op je spaarrekening. Enerzijds zal je financieel vermogen (met kleine beetjes) stijgen en anderzijds zal het effect van de samengestelde interesten zijn werk doen.

De Beleggersgids Redactie

De Beleggersgids redactie schrijft over beleggen, investeren in vastgoed, geld en alternatieve vormen van investeringen. Nieuws, opinies, informatie en veel meer.

Een reactie achterlaten

Jouw naam verschijnt bij de reactie, jouw email adres wordt niet gepubliceerd. Alle reacties worden voor publicatie gelezen en goedgekeurd.