Oh oh, Ad Blocker gedecteerd!
Het lijkt erop dat je een Ad Blocker gebruikt op De Beleggersgids. Gelieve de Ad Blocker uit te schakelen en advertenties toe te laten op onze website. De Beleggersgids is afhankelijk van inkomsten uit advertenties om jou alle artikels gratis te brengen. Gun je ons geen inkomsten? Ga verder
Wat is een obligatie?

Obligaties laten ondernemingen toe om rechtstreeks een beroep te doen op geïnteresseerde spaarders en beleggers. Bedrijven maar ook overheden en instellingen hebben in diverse stadia van hun ontwikkeling vers kapitaal nodig. Geld kan op verschillende manieren worden opgehaald: inbreng kapitaal, uitgeven van aandelen (via de beurs), kredieten via financiële of andere instellingen, en ook via de uitgifte van obligaties.

Wat is een obligatie precies?

Een obligatie is een soort lening, een schuldbewijs. Indien je een obligatie koopt van een bedrijf of een overheid, dan leen je eigenlijk geld uit. De instelling die de obligatie heeft uitgegeven dient de lening na een bepaalde periode terug te betalen. In ruil voor het ter beschikking stellen van het geld, worden er interesten betaald op het nominale bedrag van de obligatie. De uitgever van een obligatie noemt men de 'emittent'.

Naast ondernemingen geven ook overheden obligaties uit, we spreken dan van de staatsobligatie. Hierbij zal de overheid via de uitgifte van obligaties beroep doen op de burger om geld op te halen.

Lees meerWelke soorten obligaties bestaan er zoal?

Hoe lang loopt een obligatie?

Voor de meeste obligaties geldt een vaste looptijd: 3 jaar, 5 jaar, 7 jaar, 10 jaar, ... Op voorhand wordt er een eindvervaldag afgesproken. Dat is de dag waarop de nominale waarde, het ontleende bedrag, wordt terugbetaald.

Ook bestaan er 'eeuwigdurende obligatie'. Zoals de naam het zegt zijn dit obligaties zonder vastgestelde einddatum, dus met een onbepaalde looptijd. Deze obligaties betalen periodieke interesten uit. De waterschapsbrieven uit het Nederland van einde 18de en being 19de eeuw zijn zo'n voorbeeld.

Wat zijn de convenanten?

Bij elke obligatie zijn er bepalingen verbonden, die de obligatie beperkingen of mogelijkheden biedt. Het kan gaan om een call optie, waarbij de emittent de mogelijkheid heeft om de obligatie vervroegd terug te betalen. Of een verplichting om de obligatie uit te betalen wanneer er nieuwe aandelen worden uitgegeven. Bij het investeren in obligaties is het altijd de moeite waard om de prospectus na te lezen, waarin alle convenanten worden uitgelegd.

Hoeveel interesten worden uitbetaald?

Voor elke obligatie geldt een bepaalde op voorhand afgesproken interest, vaak een vaste jaarlijkse interest zodat je weet hoeveel en wanneer er interest wordt uitbetaald. Vroeger bestonden obligaties uit een couponblad, waarbij één coupon het recht gaf op de uitbetaling van een interest op de vervaldag. Vandaag zijn obligaties 'gedematerialiseerd', ofwel ze bestaan enkel nog in elektronische vorm op een effectenrekening. Alhoewel de interesten tegenwoordig automatische worden uitbetaald op de rekening, spreekt men nog van de couponbetaling.

Lees meer: Wat is het rendement op een obligatie?

Obligaties met een variabele rentevoet worden vaak gekoppeld aan de evolutie van de marktrente, de euribor

Ook bestaan er obligaties waarbij de interesten uitbetaald worden op de eindvervaldag, de zogenaamde nulcouponobligaties. De waarde van deze obligaties stijgt per jaar. Tevens zijn er obligaties met gecummuleerde interesten mogelijk, waarbij er interesten op de interesten worden berekend.

Zijn obligaties risicovol?

Een obligatie blijft een beleggingsproduct met bepaalde risico's. Afhankelijk van de uitgever kunnen de risico's groter zijn (bvb. een startend bedrijf in een nieuwe technologie) of laag zijn (bvb. uitgifte van staatsobligaties). Obligaties krijgen een rating die een indicatie geeft van het risico dat de investeerder loopt wanneer de emittent niet aan zijn betalingsverplichting kan voldoen. Ratingsbureau's als Moody's, Fitch Ratings en Standard & Poor's kennen dergelijke ratings toe.

Lees meerWelke risico's zijn er verbonden aan obligaties?

Vraag altijd voldoende advies over het exacte bedrag dat er op de eindvervaldag wordt uitbetaald.

Winnie Vincken

Eigenaar van De Beleggersgids, Investoweb en Investor Guide

De Beleggersgids

Heldere en begrijpbare kennis, inzichten, inspiratie en nieuws over investeren in vastgoed, beleggingen, investeringen en geld.

Al 8.011 abonnees en groeiend

Top
×

De interessantste artikels wekelijks in je mailbox? Schrijf je in!

Ik ga akkoord met de voorwaarden
×

De interessantste artikels in je mailbox.

Ik ga akkoord met de voorwaarden