Verband tussen menselijk kapitaal en economische groei

Menselijk kapitaal en economische groei hebben een sterk verband in die zin dat het menselijk kapitaal van een land kan helpen om de economie van dat land te verbeteren, waarbij beroep wordt gedaan op de vaardigheden en de kennis van het volk van het land. Voor de relatie tussen menselijk kapitaal en economische groei – en het effect dat ze op elkaar kunnen hebben – duidelijk kan worden, is het belangrijk beide termen van een woordje uitleg te voorzien.

Menselijk kapitaal, en wat het precies betekent

Het zogenaamde menselijk kapitaal refereert eigenlijk naar de kennis, de vaardigheden en de motivatie die bij mensen van een land aanwezig zijn. De combinatie van die drie factoren zorgt voor een zekere economische waarde. Er wordt vaak veel energie en tijd gestoken in het goed opleiden van mensen om een grote variëteit aan kennis en vaardigheden beschikbaar te hebben, wat de economie van het land ten goede komt.

De economische groei van een land

Economische groei, aan de andere kant, is een toename in de mogelijkheden en kansen van de economie om goederen te produceren en diensten te leveren in vergelijking met een vorige periode. Om de economische groei van een land te berekenen wordt Bruto Nationaal Product (of BNP) van dat land berekend en voorgesteld in een percentage. Om maar een voorbeeld te geven: stel dat het BNP van een land een jaarlijkse toename vertoont van 2,5 procent, dan betekent dit dat alle goederen en diensten van dat land als het ware stijgen in waarde.

Het verband tussen menselijk kapitaal en economische groei

Het menselijk kapitaal van een land is dus in feite direct verbonden met de economische groei, en die relatie kan gemeten worden door te kijken naar hoeveel tijd, geld en middelen het land investeert in de opleiding van zijn inwoners. Zo bieden sommige landen hogere studiepakketten aan aan de mensen, en dat volledig gratis, omdat die landen beseffen dat een goede opleiding van het volk één van de belangrijkste factoren is die de nationale economie op lange termijn kunnen doen groeien.

Hoe een bedrijf zelf de economische groei kan ondersteunen

Ieder bedrijf heeft de mogelijkheid om zowel het menselijk kapitaal als de economische groei te ondersteunen. Zo kan een computer programmeur, die voor een technologisch bedrijf werkt, speciale training krijgen en beroepsgerichte seminars bijwonen, waardoor hij of zij meer en bruikbare kennis opdoet. Het bedrijf kan daarbij bijvoorbeeld ook een deel van de kosten van de opleiding van die programmeur op zich nemen. De persoon in kwestie kan bij het bedrijf blijven werken en nieuwe ideeën ontwikkelen of producten introduceren die het bedrijf helpen verder te ontwikkelen. Als de programmeur er echter voor kiest om niet langer bij het bedrijf te werken en zijn of haar eigen bedrijf op wil starten – waarbij er beroep gedaan wordt op de kennis en vaardigheden die bij het vorige bedrijf verwerfd werden – dan wordt er bijgedragen aan het menselijk kapitaal; en dat leidt automatisch ook tot een groei van de nationale economie.

De Beleggersgids Redactie

De Beleggersgids redactie schrijft over beleggen, investeren in vastgoed, geld en alternatieve vormen van investeringen. Nieuws, opinies, informatie en veel meer.

Gerelateerde artikels

Een reactie achterlaten

Jouw naam verschijnt bij de reactie, jouw email adres wordt niet gepubliceerd. Alle reacties worden voor publicatie gelezen en goedgekeurd.