De Tax Shelter is een fiscale maatregel dat de investeringen in audiovisuele én cinematografische werken aanmoedigt. De vorige regeling gaf evenwel aanleiding tot enkele misbruiken, met als gevolg dat de regelgeving werd aangepast met als initiële doelstelling te komen tot een duurzame investeringsregeling.

De investeerder bekomt niet langer rechten meer én de lening wordt geannuleerd (60-40 regel). 

In de huidige regeling (Wet van 12 mei 2014, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 27 mei 2014 én uitvoeringsbesluiten):

  • worden een aantal bijkomende voorwaarden opgelegd aan productievennootschappen, worden bijkomende controlemechanismen ingebouwd,
  • is een tax shelter mogelijk voor 70% van de (on)rechtstreekse productiekosten én van die 70% moet 90% dienen voor uitgaven in België / worden maximumplafonds gehanteerd,
  • wordt het belastingvoordeel afhankelijk gemaakt van het bekomen van een fiscaal attest,
  • bestaat het voordeel uit: enerzijds een belastingvoordeel én anderzijds een intrestvergoeding voor de prefinanciering.

Lees meer: De vermogens(winst)belastingen in België: kan de overheid nog meer halen?

Cijfervoorbeeld

Enkele grondregels uitgewerkt aan de hand van een eenvoudig cijfervoorbeeld:

Stel een vennootschap investeert 100.000 EUR. Zij geniet een voorlopige vrijstelling van 310%, ofwel 310.000 EUR. Dat leidt tot een belastingbesparing voorlopig van 105.370 EUR. De besparing wordt maar definitief indien de vrijstelling niet meer bedraagt dan 150% van de fiscale waarde (belang van het fiscaal attest). In feite dient de fiscale waarde dus 206.667 EUR te bedragen, nl. 310.000 EUR = 150 % x 206.667 EUR.

Let wel: zolang de belastingvrijstelling voorlopig is, dient de vrijgestelde winst geboekt te worden op een onbeschikbare passiefrekening én mag ze dus niet worden uitgekeerd.

Na de ondertekening van het raamcontract heeft de productiemaatschappij 18 maand om de nodige uitgaven te doen om te komen tot de realisatie van het project. De investeerder kan voor deze prefinanciering wel een intrest ontvangen die beperkt is tot de EURIBOR op 12 maanden + 450 basispunten.

Conclusie

De vorige regeling werd grondig aangepakt om misbruiken te voorkomen. In tijden waar het spaarboekje bijna niks meer opbrengt, is het een alternatieve investeringsvorm.

 

De Beleggersgids Redactie
De Beleggersgids Redactie

De Beleggersgids redactie schrijft over beleggen, investeren in vastgoed, geld en alternatieve vormen van investeringen. Nieuws, opinies, informatie en veel meer.

website:

https://debeleggersgids.be

Gerelateerde artikels

Geef een reactie

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *