Investeren we straks in Chinese windenergie?

De krant South China Post publiceerde wat opmerkelijke cijfers over de winsten die de Chinese windenergiebedrijven boekten. In een nieuwe studie voorspellen experts rendementen van 25 tot 64 procent voor 2016. Wat is de reden voor zoveel optimisme?

De Chinese overheid engageert zich sterk om de uitstoot, voornamelijk via fossiele brandstoffen, tot een minimum te beperken. Getuige daarvan het contract voor maar liefst 8 nieuwe UHV (Ultra High Voltage) transmissielijnen doorheen het land. De verbindingen zullen voornamelijk dienen om energie opgewekt door windmolens en dergelijk te transporteren.

China bleef een hele tijd achter, de hernieuwbare energiebronnen stootten op heel wat tegenstand, maar die oppositie lijkt nu definitief doorbroken. De Chinezen zijn heel erg ambitieus en maken werk van een heuse inhaalbeweging. Tegen 2030 moet 25 tot 33 procent van de Chinese energie voortkomen uit windcentrales. En tegen die tijd willen ze definitief afscheid nemen van steenkoolcentrales. Als dit de Chinezen lukt, dan kan dit een wereldwijde ommezwaai betekenen.

Aandelen van Chinese energiebedrijven door het dak

Meer nog, de Chinese overheid legde zelfs regels op voor het genereren en gebruik van windenergie. Acht provincies en drie autonome regio’s moeten voortaan genoeg wind- en zonne-energie produceren om enkele uren per dag te voorzien in de energienoden. En dat laat zijn sporen na, ook op de beurs. Aandelen in de Chinese duurzame energiebedrijven stegen sinds januari met maar liefst 67 procent.

Op dit ogenblik bouwen de Chinezen ongeveer 2 windmolens per uur. Door deze intensieve productie hopen ze in ijltempo de oude vervuilende centrales te kunnen sluiten. Gezondheidsproblemen bij duizenden Chinezen liggen écht aan de basis voor deze shift in energievoorziening. De luchtvervuiling is een prangend probleem voor de overheid. Door gebruik te maken van ‘schone’ windmolens hopen ze de smog en roetdeeltjes tot een minimum te herleiden.

Ondertussen bouwen de Chinezen grote expertise op in het construeren van windenergieparken. Bedrijven als Sany slaagden er in om windturbines te ontwerpen die ongeveer 2 megawatt per uur opwekken. China exporteert die kennis nu al richting Verenigde Staten en Zuid-Afrika. In India staat een project ter waarde van 3 miljard dollar op stapel.

De Beleggersgids Redactie

De Beleggersgids redactie schrijft over beleggen, investeren in vastgoed, geld en alternatieve vormen van investeringen. Nieuws, opinies, informatie en veel meer.

Gerelateerde artikels

Een reactie achterlaten

Jouw naam verschijnt bij de reactie, jouw email adres wordt niet gepubliceerd. Alle reacties worden voor publicatie gelezen en goedgekeurd.