Belastingen op inkomsten uit cryptomunten

Door te investeren in cryptomunten kan je goed je boterham verdienen. Maar net zoals bij alle andere inkomsten moet je er over het algemeen gewoon belastingen op betalen. Moet ook jij de inkomsten uit cryptomunten aangeven in je belastingen en welk tarief is dan van toepassing? Afhankelijk van de situatie zijn er drie antwoorden mogelijk, het ene al wat aangenamer dan het ander.

Passieve belegger en normaal beheer van het vermogen

In België heffen we geen vermogensbelasting. Met andere woorden indien het gaat om het normaal beheer van je vermogen, moet je ook geen belastingen betalen op je inkomsten uit cryptomunten. Of dat al dan niet het geval is, is een feitenkwestie. Vergelijk het met de verkoop van je wagen. Wanneer je al jaren met je wagen rijdt en die vervolgens verkoopt, moet je daar geen belastingen op betalen. Ga je daarentegen actief wagens kopen en met winst verkopen? Dan is het een volledig ander verhaal. Zo geldt het ook voor cryptomunten.

Lees ook: Betalen we in België te veel belastingen?

In een recente ruling heeft de fiscus alvast aangegeven wanneer het gaat om het normaal beheer van het vermogen. Dat is bijvoorbeeld het geval indien je een buy-and-holdstrategie toepast en een beperkt aantal verrichtingen stelt. Bovendien mag je slechts een ‘beperkt percentage’ van je roerend vermogen in cryptomunten investeren en moet je ze gedurende een ‘redelijke termijn’ aanhouden vooraleer je ze opnieuw verkoopt.

Indien het gaat om het normaal beheer van je vermogen betaal je 0% belastingen op je cryptowinst.

Actieve belegger en risicovol beheer van het vermogen

Indien er niet aan voorgaande voorwaarden is voldaan, bijvoorbeeld omdat je een groot deel van je roerend vermogen aanwendt of actief koopt en verkoopt, dan spreekt de fiscus over diverse inkomsten. Het bedrag dat dan voor de belasting in aanmerking komt, is de gerealiseerde winst in euro. Zolang je de cryptomunten dus op je wallet laat staan, betaal je er geen belastingen op. In het inkomstenjaar waarin je ze laat uitbetalen, is dat wel het geval. Het gaat dan uiteraard enkel om de winst, waardoor je van dat bedrag ook de originele investering en eventuele andere kosten aftrekt. Je moet dus als het ware een beperkte boekhouding bijhouden. Op je winst betaal je vervolgens 33% belastingen, tenzij het voordeliger zou zijn om het samen te voegen met je andere inkomsten en het te belasten aan de klassieke tarieven van de inkomstenbelasting.

Als actieve belegger betaal je 33% belastingen op je winst uit cryptomunten, tenzij globalisatie voordeliger is.

Voortdurende en gewone bedrijvigheid

Wanneer het speculeren op cryptomunten uitgroeit tot een “voortdurende en gewone bedrijvigheid”, ben je in principe een zelfstandige. Het maakt daarbij niet uit of je daarnaast al dan niet al een job hebt. Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn indien je toch met enige intensiviteit dagelijks speculeert op de cryptomarkt of grote investeringen doet, bijvoorbeeld door talloze miningcomputers aan te sluiten.

Lees ook: Hoe kan je beleggen in Bitcoins? Volg dit stappenplan

Indien deze kwalificatie volgt, zijn de winsten beroepsinkomsten. Die worden dan belast aan de progressieve tarieven van de inkomstenbelasting. Het belastingtarief gaat dan van 25% tot 50%. In dat geval kan je je niet langer beroepen op de kwalificatie als diverse inkomsten om de inkomsten aan een eventueel lager tarief (33%) te onderwerpen. Daarnaast moet je ook aan je zelfstandige verplichtingen voldoen, zoals het betalen van sociale zekerheidsbijdragen. Ook dit loopt al snel op en is bovendien nog te vermeerderen met de beheerskosten van je socialeverzekeringsfonds. Deze kwalificatie is absoluut te vermijden.

Bij een voortdurende en gewone bedrijvigheid betaal je 25% tot 50% belastingen op je cryptowinst.

    Lorenzo Risack

    Lorenzo is jurist en heeft een passie voor het geschreven woord. In een vroegere carrière sleutelde hij aan juridische publicaties en had hij zijn eigen juridisch adviesbureau. Tegenwoordig schrijft hij zowel voor Belgische als Nederlandse media over het ondernemerschap en juridische kwesties. Dit doet hij ook via zijn juridische nieuwsdienst Rechtenkrant.be. Ook voor De Beleggersgids schrijft Lorenzo over juridische thema’s met betrekking tot investeren, beleggen en vastgoed. Dit doet hij op een typerende en eigenzinnige manier.

    Gerelateerde artikels

    Een reactie achterlaten

    Jouw naam verschijnt bij de reactie, jouw email adres wordt niet gepubliceerd. Alle reacties worden voor publicatie gelezen en goedgekeurd.